Maria Dorina Paşca,
Arhim. Prof. univ. Dr. abil. Teofil Tia

Psihologie pastorală aplicată

Structura elementară a demersului terapeutic în areal religios
Pastoralia
P001153 - Psihologie pastorală aplicată - Maria Dorina Pașca - Teofil Tia
" Prezentul volum se adresează studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor în Teologie care au nevoie să se familiarizeze cu noțiuni de psihologie, cu precădere cu cele care le vor fi de folos în activitatea pastorală (prezentă sau de perspectivă). De mare folos va fi acolo unde există în cadrul universității câte un masterat în domeniul „Psihologie Pastorală”, precum cel în „Consiliere Pastorală și Asistență Psiho-Socială” de la Cluj-Napoca, realizat printr-un parteneriat între Facultatea de Psihologie din cadrul U.B.B. și Facultatea de Teologie Ortodoxă din aceeași universitate. Meritul pentru această structură didactică îi revine Decanului Facultății de Psihologie din cadrul U.B.B., Domnul prof. univ. dr. abil. Adrian Opre, care a susținut parteneriatul. Prezenta lucrare nu are pretenție de exhaustivitate sau de originalitate „fermă”; forța ei stă în identitatea ei concretă, de manual practic pentru teologi, care adună la un loc perspective, însumează şi sintetizează oțiuni necesare celui care acționează în domeniul consilierii pastorale. "

Tipărit cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului
† ANDREI,
Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului
și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Apariția originalului: 2021, Limba: română;
Publicarea în: Cluj-Napoca, Editura: Renașterea;
Colecţie coordonată de Arhim. Teofil Tia;

ISBN 978-606-607-361-5
Copertă: Delia-Maria Kerekes
Tehnoredactare: Pr. Nicolae-Dragoș Kerekes
Corectură: Pr. Cătălin Pălimaru

Articole similare