Samuil Andrievici

Carte de cetire seau Legendariu românesc pentru întâia clasă a școalelor poporene

Limba română / carte veche
carte de cetire
" Aflată la interferența a două scrieri, cea a alfabetului chirilic și a celui latin, cartea surprinde „dulceața” cuvântului scris, nelăsând loc de neștiință niciuneia dintre componentele stilistice ale textului școlastic. "

Apariția originalului: 2017,
Limba: română;
Formatul: Carte tipărită
Publicarea în: Cluj-Napoca,
Editura: Editura Renașterea, 2017;
Colaboratori:
Arhim. Teofi l Tia-coordonator;
Maria Dorina Pașca-editarea și transliterarea;
Eugen Mera-tehnoredactare;
Nicoleta Pălimaru-corectura;
Cătălin Pălimaru-lectura.
Digitizarea: Alexandru Tcaciuc.

Articole similare