Cristina Zibilianu, Gabriel Zibilianu, Tiberiu Zibilianu

Ioan Zibilianu - Metaloplastie

Ediție revizuită şi completată, 2018
Z00101 - Ioan Zibilianu - Metaloplastie
" De-a lungul timpului, orfevrăria s-a ridicat de la nivel de meșteșug, la cel de artă. S-au făurit cupe, potire, patene (talere), bijuterii și alte obiecte de uz comun, care în cazul artiștilor au devenit obiecte de artă. Dar oare, cum și prin ce mijloace tehnice și artistice se manifestă în metaloplastie meșterul artist, Ioan Zibilianu? (...) (Prof. Vasile MUREȘAN) "

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
ZIBILIANU, CRISTINA, GABRIEL ZIBILIANU, TIBERIU ZIBILIANU

Ioan Zibilianu: Metaloplastie / Cristina Zibilianu, Gabriel Zibilianu, Tiberiu Zibilianu
Târgu-Mureş : Editura NICO, 2018
ISBN 978-606-546-146-8 I.
Băciuț, Nicolae (Artă & meserie) II. Mureșan, Vasile (Arta lui Zibileanu) III.Opriș, Ilarie Gh. (Cuvânt înainte)

Coperta & Tehnoredactare: Alexandru Tcaciuc
Fotografii: Báthori Zsigmond

Tiparul executat la INTERMEDIA GROUP SRL

 

 

 

Articole similare