Întâlniri metodice - Biblioteca Județeană Mureș - 2017

În acest an, la întâlnirile metodice zonale, se va susține a doua parte a cursului „Prelucrarea documentelor de bibliotecă”, mai precis capitolele care privesc clasificarea, cotarea documentelor și catalogarea. Cu ocazia acestor întâlniri se pun în discuție și probleme apărute pe parcurs și se încearcă găsirea unor soluții optime.