BIBLIONET Mureș

Biblioteca comunală Adămuș - Inaugurarea BIBLIONET - 11.11.2010.

Activitatea de coordonare a programul Biblionet în judeţul Mureş a presupus vizitarea bibliotecilor vizate, evaluarea acestora privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și discuțiile purtate cu autoritățile locale pentru a-i convinge să sprijine acest program din toate punctele de vedere, scoțând în vedere avantajele includerii în program a bibliotecilor și anume dotarea cu echipamente a fiecărei biblioteci incluse în program și pregătirea bibliotecarilor prin intermeiul a două cursuri, care să le permită utilizarea echipamentelor precum și dezvoltarea serviciilor de bibliotecă.

Lansarea acestui program în câteva din bibliotecile cuprinse în program a fost un eveniment deosebit în cadrul comunității din localitatea în cauză, evenimentul reunind în spațiul bibliotecii bibliotecari din județ, membri ai comunității, autorități locale.

În perioada 19-25 februarie 2012 s-a desfășurat vizita de studiu în Polonia a 16 coordonatori județeni Biblionet, însoțiți de doi reprezentanți ai fundației IREX, vizită în cadrul căreia s-au remarcat atât asemănările cât și deosebirile dintre modul de organizare a sistemului de biblioteci publice, asociației profesionale și modul de implementare a programului Global Libraries.directoarea Bibliotecii Județene Mureș, Paul Baran-directorul IREX România, Ioan Mocean-primarul orașului Sărmașu, Ioan Chirteș-vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, Nicolae Băciuț, directorul DJCPCN Mureș.

 

Articole similare