Întâlnire metodică – Luduș – octombrie 2015

Colocviu profesional – Târgu Mureș – noiembrie 2015

COLOCVIU PROFESIONAL – TÎRGU MUREȘ – 24 octombrie 2015

În perioada 23-27 noiembrie 2015 s-au desfășurat Zilele Bibliotecii Județene Mureș „Philobiblon mureșean”. În cadrul acestor manifestări, marți, 24 noiembrie, a avut loc întâlnirea cu bibliotecarii din bibliotecile publice din județ, în cadrul unui colocviu profesional, organizat de Melania Suciu, bibliotecar-metodist în cadrul bibliotecii județene.

Programul a cuprins o gamă variată de expuneri, care sper că au prezentat interes și au fost considerate interesante de către participanți.

Directoarea BJM, Monica Avram, a adresat cuvânt de deschidere, după care a vorbit despre activitatea ANBPR, anunțându-ne faptul că în anul 2016 conferința de primăvară a asociației va fi organizată de Biblioteca Județeană Mureș, la Tîrgu-Mureș. În continuare, în calitate de metodist, am prezentat câteva aspecte ale activitatății metodice desfășurate pe parcursul anilor 2014-2015, pecum și o prezentare legată de activitățile din biblotecile publice din județ.

În continuare au fost prezentate câteva proiecte derulate în biblioteca județeană și în Biblioteca Orășenească Iernut, pentru a fi exemple pentru colegii bibliotecari din județ: Adina Mureșan, bibliotecară la compartimentul „Evidența și Organizarea Colecțiilor” din cadrul Biblitecii Județene Mureș a prezentat proiectul „Terapia prin lectură”; Ramona Bândilă, bibliotecară la același compartiment al bibliotecii județene a vorbit despre „Banii pe net” și „BaniIQ”, programe de educație financiară și tranzacții online prin intermediul internetului; colega noastră Dana Gurghian de la Iernut ne-a arătat ce succes a avut cu proiectul „Citește și dăruiește” în urma căruia a obținut peste 1000 de cărți pentru bibliotecă; Doina Vanca, bibliotecară la secția de împrumut pentru adulți – literatură ne-a prezentat proiectul bibliotecii județene „Bătălia cărților” aflat la a II-a ediție, făcând și un bilanța al celor două ediții care s-au dovedit a fi un real succes, tinerii întrecându-se în citirea cărților cuprinse în regulamentul de concurs și făcând o adevărată competiție din prezentarea notelor de lectură.

În încheiere, din partea SC SSM și SIU SRL, domnul Adrian Iacob a vorbit despre prevenirea și stingerea incendiilor, utilizarea diferitelor tipuri de stingătoare, a prezentat stingătoarele cu pulbere și cele cu bioxid de carbon, făcând chiar o demonstrație cu acesta din urmă.

Cu prilejul acestei întâlniri au fost înmânate certificate de participare a cursului „Gestiunea de bibliotecă”, susținut în cadrul întâlnirilor metodice zonale desfășurate pe parcursul anului în curs.

Mulțumesc, în numele meu personal și a întregului personal al Bibliotecii Județene Mureș, colegilor bibliotecari de la bibliotecile publice din județ care au participat la acest colocviu profesional, și sper că programul a fos pe gustul tuturor participanților.

Articole similare