Imagine Antet

Înscrierea la Biblioteca Județeană Mureș- A beiratkozás a Maros Megyei Könyvtárba

Înscrierea

Înscrierea la secțiile pentru adulți, are loc pe baza actului de identitate a persoanei cu domiciliul în județul Mureș sau a actului de identitate cu viza la zi pentru flotanți. Copii (până la 14 ani), se pot înscrie la Biblioteca Copiilor pe baza actului de identitate al unuia dintre părinți, sau al tutorelui. Cetățenii din alte localități și cetățenii străini se pot înscrie pe baza actului de identitate sau a pașaportului, pentru acces limitat în sălile de lectură.

Fiecare utilizator poate împrumuta la domiciliu, de fiecare dată, 1 - 4 documente de bibliotecă din secțiile de împrumut.

Termenul maxim de împrumut este de 14 zile, acesta se poate prelungi, încă de trei ori câte 14 zile, la cerere.

Documentele de la Biblioteca Teleki-Bolyai nu se împrumută la domiciliu. Aceste documente se pot consulta doar în sala de lectură proprie.

A beiratkozás

Maros megyeiek személyi igazolvány alapján iratkozhatnak be a felnőtt részlegekre, állandó lakcímmel nem rendelkező lakosoknak pedig szükséges az érvényes tartózkodási engedély is. 14 év alatti gyerekek könyvtárunk gyerekrészlegére iratkozhatnak be, az egyik szülő vagy a hivatalos gyám személyi igazolványa alapján. Más városok lakosai vagy idegen állampolgárok szintén a személyi igazolvány, ill. az útlevél alapján iratkozhatnak be, és korlátozott engedélyük csak az olvasóterembe érvényes.

A kölcsönzési részlegekről minden felhasználó 1-4 könyvtári dokumentumot kölcsönözhet.

A maximális kölcsönzési időtartam 14 nap, amit kérésre még 3 alkalommal lehet meghosszabbítani, ugyancsak 14 nappal.

A Teleki – Bolyai könyvtár dokumentumai nem kölcsönözhetőek, ezeket a könyvtár saját olvasótermében lehet tanulmányozni.

Actele necesare pentru înscriere

Înscrierea la Biblioteca Județeană Mureșse face pe baza actului de identitate. Minorii vor prezenta actul de identitate a unuia dintre părinți sau tutore după caz.
Pentru înscriere sunt necesare:

  • Act de identitate;
  • 1 poză 2/3 cm;

Copiii până la 14 ani pot fi înscriși de către unul dintre părinți/tutore, pe baza:

  • certificatului de naștere al copilului (în original sau copie - la bibliotecă nu se reține niciun document personal);
  • cartea de identitate al unuia dintre părinți/tutore legal;
  • 1 poză (format 2/3 cm) a copilului;

A beiratkozáshoz szükséges okmányok

Beiratkozni a Maros Megyei Könyvtárba személyi igazolvány alapján lehet. Kiskorúak esetében szükséges az egyik szülő, ill. a hivatalos gyám személyi igazolványa.
A beiratkozáshoz szükséges :

  • Személyi igazolvány;
  • 1 db. 2x3 cm-es fénykép;

14 év alatti gyerekeket az egyik szülő/gyám irathatja be. Szükséges:

  • a gyerek születési bizonyítványa (eredeti vagy másolat - személyes dokumentumokat a könyvtár nem tart meg);
  • a szülő ill. a gyám személyi igazolványa;
  • 1 db. a gyerek 2x3 cm-es fényképe;

Formularul care se completează

La înscriere solicitantul va completa Fișa de înscriere. Acest document contine pe verso un scurt extras din regulament și loc pentru semnătura solicitantului. Fișa de înscriere este un act juridic și este un contract dintre bibliotecă și utilizatorii săi.Vezi detalii în Anuar. Prin acest act utilizatorul se angajează să păstreze în bună stare materialele împrumutate, să le înapoieze la timp și în bună stare.

Kitöltendő űrlap

Beiratkozáskor mindenkinek egy ún. Beiratkozási űrlapot kell kitöltenie. E dokumentum hátoldalán a belső szabályzat rövid kivonata olvasható, és magába foglalja a kérvényező aláírását is. Az űrlap egy jogi értékű irat, és egy szerződést képez a könyvtár és a felhasználó között. Ennek alapján, a felhasználó elkötelezi magát a kölcsönvett dokumentumok épségének megőrzésére és időben történő visszaszolgáltatására.


Vizitați
Biblioteca Județeană Mureș
Catalogul public
Catalogul fondului tradițional
Biblioteca Digitală
Biblioteci publice din județul Mureș;
E-mail

PERMISUL DE INTRARE - A KÖNYTÁRI BELÉPŐ

Permisul de intrare este nominal, codificat, fiind personal și netransmisibil, este valabil 5 ani de la data înscrierii. Permisul de intrare se înfoliază. La viza anuală se aplică pe verso o bulinuță cu anul respectiv.

A könyvtári belépő névre szóló, kódolt, nem átadható, a keltezési dátumtól számítva 5 évig érvényes és fóliázott. Érvényességét a hátoldalra felragasztott bélyegző tanúsítja, amit évenként kell felújítani.

Permisul de intrare
*
Könyvtári belépő
Permisul de intrare
NUMAI pentru Sala de lectură
*
CSAK az olvasóterembe érvényes könyvtári belépő
Permisul de intrare pentru împrumut-DUPLICAT
*
Könyvtári belépő
Permisul de intrare VERSO
*

Könyvtári belépő hátoldala
Permis
Permis sala
Duplicat
Regulament
Înapoi
 
Începutul paginii

©2017 Biblioteca Județeană Mureș - Maros Megyei Könyvtár