Imagine Antet
Biblioteca Județeană Mureș > Colecții
Căutare

Biblioteca Județeană Mureș - Colecțiile bibliotecii

Carte Veche Biblioteca Județeană Mureș Evanghelia de la Snagov, 1697.
Evanghelia de la Snagov, 1697.

 

Sub raportul numărului de publicații Biblioteca Județeană Mureș deține recordul în rândul bibliotecilor publice, atât sub aspect cantitativ cât și calitativ. Numărul unităților colecțiilor se ridică la peste 900.000 vol. Această cifră include și fondurile Bibliotecii Teleki-Bolyai, ale cărei colecții și personal au intrat în administrarea Bibliotecii Județene Mureș, păstrându-și integritatea și forma de organizare inițială. Structura enciclopedică, eterogenă, îi conferă particularități.

Creșterea colecțiilor s-a datorat și numeroaselor confiscări de biblioteci în totalitate sau parțial în perioada proletcultistă pentru a fi supravegheate și a împiedica accesul publicului la informare. Între ele se numără biblioteca Gimnaziului Unitarian din Cristurul-Secuiesc, o bibliotecă care a datat de câteva secole deosebit de valoroasă privind colecțiile, biblioteca Mănăstirii din Lăzarea; biblioteca avocatului Lányi Oszkár, arestat de regimul comunist, alte biblioteci tradiționale din Orăștie ori Sighetul Marmației, biblioteca Căminului Muncitoresc din Târgu-Mureș și multe altele de dimensiuni mai mici, personale,școlare ori ale unor organizații obștești. Adăugând la acestea și fondurile moștenite de biblioteca publică, numărul publicațiilor așa-zise tradiționale, denumire improprie reprezintă mai mult decât jumătate din colecții.

Mai trebuie să menționăm că aceste colecții au avut o circulație restrânsă în timpul regimului comunist atât pentru conținutul lor neagreat de regimul totalitar cât și pentru faptul că multe dintre aceste fonduri nu au fost luate în evidență și nu au fost prelucrate biblioteconomic mult timp. Înțelegem prin aceasta întocmirea celor mai simple instrumente de informare pentru public – catalog alfabetic și sistematic, decât foarte târziu și nu în totalitate.

Sub aspectul tematic, biblioteca deține cărți din toate domeniile de cunoștințe, lucrări din domeniileștiințelor sociale, filosofiei, eticii, esteticii, aștiințelor exacte și științelor aplicative, medicinei, agriculturii, artelor și sportului, geografiei și istoriei etc. În procesul de completare și selecție s-a pus accent pe literatura necesară completării cunoștințelor elevilor, a profilului institutelor de învățământ superior și asupra acelor legate de diversitatea activităților economice. O preocupare aparte în completare, a fost stăruința prin toate mijloacele practicate, de atragerea donatorilor, investigații în fondurile Rezervei Naționale de pe lângă Biblioteca Centrală de Stat, acum biblioteca Națională a României, prin depozitele de dublete de la București, Săliște și Cluj. Astfel, pe lângă fondul de bază s-a creat o valoroasă colecție privind informarea și documentarea în probleme locale, cărți, periodice și iconografie.

Incunabula Biblioteca Teleki-Bolyai Martius, Galeottus: Liber de homine, 1475.
Martius, Galeottus: Liber de homine, 1475.

Sub aspectul formei, pe lângă cărți și periodice biblioteca a moștenit sau acumulat alte colecții care întregesc capacitatea informativă a instituției. Bună parte din ele încă nu sunt puse în circulație datorită neprelucrării, neajuns datorat personalului redus și lipsei de spațiu. Între acestea menționăm numărul relativ mare de manuscrise existente în fondurile Bibliotecii Județene (aparținând celor doi Bolyai, Vasile Netea, Vasile Pop). Fondurle arhivistice constând în special în corespondență (Take Ionescu, Elie Dăianu, Vasile Netea, Aurelian Borșianuș.a.) așteaptă a fi valorificate. Deosebit de interesant ni se pare materialul iconografic preluat în bună parte de la publicațiile locale, revista „Uj Élet” (Tg.-Mureș), cotidianele Steaua roșie, Vörös Zászló, revista Vatra precum și cele care vizează evoluția instituției cele privitoare la activitățile cu publicul. Deosebit de valoroasă este colecția de afișe și invitații din perioada ante și postbelică din care se poate reface întreaga viață culturală a municipiului.

Din punct de vedere al vechimii menționăm existența unui mare număr de incunabule, post incunabule – ediții ale clasicilor greci și latini comentate, cărți vechi românești, cărți vechi maghiare, transilvanice și un mare număr de exemplare din categoria bibliofiliei.

Mergând tot pe linia colecțiilor retrospectiv sub raportul perioadelor istorice și a marilor evenimente nu putem trece cu vederea existența din abundență a literaturii vechi românești, a perioadei iluministe, a lucrărilor privitoare la Revoluția lui Horea, Revoluția de la 1848/1849, a cărților care au pregătit Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, a valorilor acumulate de cultura română și maghiară din timpurile vechi și până în zilele noastre.

Cărțile sunt editate în limbile principalelor etnii care s-au așezat și au conviețuit împreună pe aceste locuri (română, maghiară și germană), cărora li se adaugă o selecție din cele în limbi de mare circulație, engleză, franceză, germană, italiană și mai puține în alte limbi.

Toate acestea conferă instituției deplinătate și valoare iar utilizatorilor nu arareori adevărate surprize prin dezvăluirea informațiilor pe care e dețin.

 

 

Incunabule
Incunabule

Cărți apărute până în 1500, scrise și ilustrate de regulă cu mâna...

Cartea veche
Cartea veche

Consemnările din literatura de specialitate ne conduc la ideea că în această parte de țară au circulat chiar tipăriturile lui Macarie...

Înapoi
 
Începutul paginii

Vizitați
Biblioteca Județeană Mureș
Catalogul public
Catalogul fondului tradițional
Biblioteca Digitală
Biblioteci publice din județul Mureș;
E-mail

©2017 Biblioteca Județeană Mureș - Maros Megyei Könyvtár