Îndrumare metodică

Îndrumare metodică la Biblioteca Orășenească Miercurea Nirajului

Îndrumarea metodică rezidă din atribuțiile biblotecii județene, de for metodic pentru bibliotecile publice din județ. În acest sens îndrumarea metodică a bibliotecarilor de pe aria județului are în vedere:

 • sprijinirea pentru completarea colecţiilor prin repartizarea publicaţiilor primite de la Ministerul Culturii şi din diverse donaţii și asistență privind organizarea și comunicare a colecțiilor;
 • asistarea în folosirea calculatoarelor şi a altor echipamente electronice utile pentru comunicare între bibliotecari;
 • elaborarea de materiale metodice diverse care să vină în sprijinul informării și formării bibliotecarilor și consilerea lor privitor la realizarea de materiale pentru mediatizarea colecțiilor, organizarea și promovarea diverselor activităţi culturale, și modul de utilizare a echipamentelor electronice pentru îmbunătățirea și diversificarea modului de realizare și desfășurare a activităților specifice;
 • coordonarea activităţilor culturale ale bibliotecarilor din teritoriu;
 • îndrumarea şi sprijinirea bibliotecilor din judeţ pentru realizarea unor instrumente de informare optime şi eficiente, pentru diversificarea și diversificarea serviciilor;
 • transmiterea, centralizarea și prelucrarea indicilor statistici de performanţă şi activitete a bibliotecilor la nivel de judeţ;
 • asistarea şi îndrumarea privind participarea la programe de pregătire şi dezvoltare profesionlă, locale şi naţionale;
 • sprijin pentru consolidarea statutului bibliotecarilor în judeţ şi dezvoltarea bibliotecilor publice;
 • asistenţă în scrierea și implementarea proiectelor;
 • realizarea de legaturi cu şi între diverse instituţii din judeţ şi din ţară, şi bibliotecile din sfera de competenţă;
 • organizarea colocviilor profesionale bianuale și a întrunirilor metodice periodice regionale și a dezbaterilor profesionale.

Articole similare