Simpozionul „TÂNĂRUL VASILE NETEA”

Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”

Prilejuit de comemorarea a 25 de ani de la trecerea sa în eternitate

De câţiva ani buni, graţie Fundaţiei Culturale „Vasile Netea” din municipiul Târgu-Mureş, fondată de omul de carte Dimitrie Poptămaş, mai cu seamă a acestei asociaţii neguvernamentale, este evocată, in memoriam, viaţa şi activitatea uneia dintre cele mai importante personalităţi contemporane a judeţului Mureş, născute pe valea superioară a bătrânului Maris. Personalitate care, fără putinţă de tăgadă, este o preţioasă carte de vizită a aşezărilor dintre Mureş şi Târnave.

Mai cu seamă, spaţiul de ivire pe lume a lui Vasile Netea, căci despre distinsa personalitate este vorba. Comuna Deda, reprezintă o adevărată chemare spre a cinsti memoria fiului aşezării din marginea de sud a unui frumos defileu montan, cu deschidere la Topliţa Română.

Şi acum, la mijirea zilelor de primăvară 2014, atât la Târgu-Mureş miercuri, 5 martie -, cât şi la Deda joi, 6 martie au avut loc manifestări omagiale consacrate împlinirii a 25 de ani de la trecerea în eternitate a lui Vasite Netea. În acest grupaj, alte aduceri aminte despre o viaţă deschisă ca o carte, dedicate unui Om, adevărat român şi mare patriot. Citiţi, luaţi aminte şi nu uitaţi!

Cultura ne uneşte, iată o sintagmă care-i însufleţeşte, îi desfată şi îi adună laolaltă pe toţi cei care trec dincolo de cenuşiul cotidian. Care uneşte spirite luminate de aura înţelepciunii şi a demersului educaţional, instructiv, mai cu seamă în contemporaneitatea care ne este dată sa o trăim, să o simţim ca pe ceva trainic şi civilizator. Într-una dintre lucrurile sale tipărite, şi anume: „Aurul cenuşiu”, Mircea Maliţa spunea: „Cultura unui popor se măsoară în civilizaţia lui”, cuvinte care îmi stăruie mereu în memorie, aidoma unei sfinte icoane! Actul cultural în sine ne-a unit şi reunit înaintea-amiezei zilei de miercuri, 5 martie 2014, în Sala Mică a Palatului Culturii din municipiul Târgu-Mureş, la comemorarea unui… tânăr.

Cea cu genericul „Tânărul Vasile Netea”, omagiat în cadrul simpozionului cu acest generic, manifestare care poartă girul Fundaţiei Culturale „Vasile Netea” din Târgu-Mureş, preşedinte: Dimitrie Poptămaş, care i-a avut alături, ca şi colaboratori, Consiliul Judeţean Mureş şi Biblioteca Judeţeană Mureş. Aşadar, un simpozion comemorativ Vasile Netea, prilejuit de împlinirea a 25 de ani de la trecerea lui în eternitate. Oameni de cultură, istorici, profesori, jurnalişti şi-au dat întâlnire la un moment de recunoaştere postumă a „Activităţii unei personalităţi de referinţă a culturii mureşene, a istoriei naţionale Vasile Netea”, cum preciza Monica Avram, directorul Bibliotecii Judeţene Mureş, moderatorul simpozionului.

Consiliul Judeţean Mureş a fost reprezentat de Mara Togănel, directorul de Cabinet al preşedintelui Ciprian Dobre, care a spus: „Executivul judeţean este onorat că patronează personalităţi ale culturii mureşene. Vasile Netea este cartea de vizită a judeţului Mureş. Amprenta lui pe cultura mureşeană este exemplară. În amintirea faptelor sale culturale, istorice. Consiliul Judeţean Mureş îi va defini lui Vasile Netea un loc special la Festivalul Văii Mureşului, ediţia a X-a, îi va rezerva un loc de cinste în cadrul Salonului de carte din luna septembrie 2014″. Mara Togănel a transmis participanţilor la simpozion salutul şi felicitările preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, domnul Ciprian Dobre. Încet-încet s-a pătruns în viaţa şi activitatea cărturarului, istoricului dedean Vasile Netea. Începutul i-a aparţinut dr. Nicolae Băciuţ, directorul Direcţiei pentru Cultură Mureş, care a vorbit despre „Vasile Netea, tinereţe fără bătrâneţe”.

În continuare au prezentat comunicări: prof. univ. dr. Vasile Dobrescu „Publicistul Vasile Netea”; dr. Florin Bengean „Vasile Netea despre Elie Miron Cristea, primul Patriarh al României întregite”; dr. Valentin Marica, senior-editor la Studioul Regional de Radio Târgu-Mureş „Vasile Netea prefigurări”; Mihail Art. Mircea „învăţătorii şi cultura naţională: un triptic simbolic şi pilduitor zugrăvit de tânărul dascăl Vasile Netea”; Dimitrie Poptămaş „Vasile Netea, îndemnuri pentru lectură”; llarie Gh. Opriş — „Constantin Romanu-Vivu, în scrierile lui Vasile Netea”; prof. Petre Curticăpean „Vasile Netea preocupări literare din anii de tinereţe”. Cultura reunindu-ne la simpozionul omagial, acesta s-a încheiat cu prezentarea, de către Lazăr Lădariu, redactor-şef al ziarului „Cuvântul liber”, a cărţii „Vasile Netea. Publicistică I. Scrieri din tinereţe. 1928-1940″, o ediţie îngrijită, selecţie şi prefaţă: Dimitrie Poptămaş. Postfaţă: Gelu Netea.

Dorin BORDA

Articole similare