Calcan Gheorghe

Generalul Traian Moșoiu

în epocă și posteritate
C00119 - Generalul Traian Moșoiu, în epocă și posteritate
" Personalitatea militară și politică a lui Traian Moșoiu se înscrie în rândul acelor bărbați de stat care au avut de spus un cuvânt important în anumite momente și etape, decisive pentru soarta țării. Și din acest punct de vedere, monografia de față își justifică pe deplin utilitatea. Lucrarea cuprinde o introducere, cinci capitole, inclusiv un set de anexe deosebit de semnificative pentru tema tratată și o bogată bibliografie (...) "

Apariția originalului: 2006, Limba: română;
Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiesti;

Control științific: Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei;
Redactor: Prof. univ. dr. ing. Neculai Macovei;
Tehnoredactare: Prof. Grațiela Calcan;
Director editură: Prof. univ. dr. ing. Iulian Nistor.

ISBN (10) 973-719-121-8
ISBN (13) 978-973-719-121-2
355(498) Moșoiu, T.
929 Moșoiu, T.

Articole similare