Calcan Gheorghe

Din modernitate spre contemporaneitate

O viziune asupra devenirii naţionale și locale
C00124 - Din modernitate spre contemporaneitate - O viziune asupra devenirii naţionale și locale
" Nevoia de istorie este prezentă și în contemporaneitate. Istoria răspunde unor curiozităţi firești ale omului de astăzi. Ea are menirea de a oferi răspunsuri la diverse întrebări legate de evoluţia recentă ori mai îndepărtată a societăţii românești. Necesitatea cunoașterii istoriei ar trebui să devină o obligaţie firească pentru oamenii politici și factorii decizionali ai ţării. Numai având o percepţie corectă asupra evoluţiei trecute a propriei colectivităţi naţionale se pot adopta cele mai bune decizii pentru viaţa cotidiană. (...) "

Apariția originalului: 2020, Limba: română;
Editura: Mega, Cluj-Napoca;

DTP şi copertă: Editura Mega
Redactor: Simina Baumgarten

ISBN 978–606–020–254-7

Articole similare