Calcan Gheorghe

Săgeata

Studii
Cu excelenta prezentare a localităţii realizată de Dumitru Bălănescu
C00126 - Săgeata
" În ultima perioadă s-au tipărit câteva lucrări care se referă la Săgeata. Este vorba, mai întâi, despre două lucrări monografice semnificative. Prima a fost publicată în anul 2010, de către Victor Andreica şi Florentin-Stelian Albu, cu titlul În căutarea unei noi şanse. Săgeata1, iar cea de a doua îi are ca autori pe Mircea Iordache şi Constantin Alecse, Săgeata. Zbor prin vremuri. Pagini monografice, publicată în anul 20202. În acelaşi an, profesoara Constanţa Albu (n. Boacă) a introdus în circuitul informaţional o lucrare care pune accentul pe universul propriilor amintiri şi consideraţii despre sine şi familia sa, despre satul natal şi universul relaţional realizat în acest mediu, şi nu numai. (...) "

Apariția originalului: 2023, Limba: română;
Editura: Mega, Cluj-Napoca;

DTP şi copertă: Editura Mega
Redactor: Iulia Pop

ISBN 978-606-020-634-7

Articole similare