Decernarea distincției „PRO LIBRO SENATOR” Aureliei Veronica Filimon

Pro Libro Senator - Aurelia Filimon

În 2008 Biblioteca Judeţeană Mureș îi acordă diploma de onoare „Pro libro senator” doamnei Aurelia Veronica Filimon.

Biografie

Născută la Târgu-Mureş 12 la iulie 1926, este fiica lui Aurel Filimon, fondatorul Muzeului de
Arheologie şi Etnografie din Târgu-Mureş şi directorul Bibliotecii orăşeneşti în perioada interbelică.

Studiile elementare le face în oraşul natal la Liceul Francez şi, în paralel, la Şcoala de muzică şi
la Şcoala de pictură a lui Aurel Ciupe. Cunoaşte cinci limbi străine. După 1940 este în refugiu la
Braşov şi Bucureşti. Îl însoţeşte pe tatăl ei la o expoziţie itinerantă de artă populară românească
organizată la Viena, Stuttgart, Frankfurt am Main, Köln, Breslau şi Veneţia. În această călătorie etnografică face cunoştinţă cu oameni de cultură şi artă ca: Dinu Lipatti (concert la Viena), Liviu Rebreanu(conferinţă la Düsseldorf), Ligia Macovei şi arhitectul Macovei(încadraţi la expoziţie), Aurel Ciupe, Veturia Goga, Tiberiu Brediceanu, personalităţi ce lasă o amprentă puternică în dezvoltarea
tinerei de 15 ani. După terminarea războiului, revenind la TârguMureş, îşi dă bacalaureatul la Liceul Unirea după care urmează cursurile Facultăţii de Ştiinţe Naturale a Universităţii Victor Babeş
din Cluj (1949 – 1952).

După absolvire este profesoară la Liceul Gheorghe Şincai din Cluj. Revenind în oraşul natal se angajează la Biblioteca Judeţeană Mureş, unde a lucrat timp de 6 luni. În anul 1955 este chemată la Biblioteca Institutului de Medicină şi Farmacie pe care din anul 1958 a condus-o în calitate de director de bibliotecă.

După 1965 şi-a continuat activitatea ca director la Biblioteca Institutului pedagogic cu sarcina de a organiza o bibliotecă de învăţământ superior pe baza reglementărilor ştiinţifice, ceea ce a şi reuşit, biblioteca fiind prezentată de către Ministerul Învăţământului ca bibliotecă model pentru institutele de învăţământ superior. Se pensionează în anul 1983.

După pensionare Aurelia Veronica Filimon se ocupă cu colecţionarea unor obiecte de artă populară românească, maghiară şi săsească, plăci fotografice vechi ale fotografului sibian Emil Fischer, adună o colecţie de evantaie vechi unică de acest fel în ţară, colecţie prezentată în expoziţii şi emisiuni de radio şi televiziune. În prezent lucrează la un dicţionar de biblioteconomie trilingv românmaghiar-german.

În anul 1972 a participat la Congresul Internaţional ASLIB de la Budapesta. Tot în acest an i-a fost conferită distincţia „Meritul Cultural” clasa a III-a.

Lucrări:
– Colaborator la volumul Repertoriul general al periodicelor ştiinţifice străine din bibliotecile
din R. P. R. Vol. III, medicină, Bucureşti, Ed. Academiei 1957;
– Filimon, A. V.: Biblioteca Telekiană în perioada interbelică (1918 – 1940), în Libraria, I, Tg. –
Mureş, 2002, Biblioteca Judeţeană Mureş;
– „Pregătirea profesională a cadrelor de documentarişti” – lucrare prezentată la simpozionul cu
tema „Documentarea şi informarea ştiinţifică”, Tg. – Mureş 12 – 13 mai 1967;
– „Bibliografia, instrument necesar în documentarea istorică – referiri speciale la istoria locală”,
lucrare prezentată la Simpozionul „Munca de cercetare în domeniul istoriei”, Tg.-Mureş 25
mai 1969;
– „Aurel Filimon, colecţionar de vechi tipărituri româneşti”, lucrare susţinută la sesiunea
ştiinţifică cu tema „Cultura veche românească pe Valea Superioară a Mureşului”, 1972;
– Filimon, A. V.; Balogh J.: Fejezet egy készülő román – magyar szótárból, Könyvtár, 1978/III,
p.29;
– Balogh J. şi Filimon, A. V.: A főiskolai kőnyvtáros képzés lehetőségeiről, – dialog în
Kőnyvtári szemle 1973/III p.102;
– Dicţionar de biblioteconomie român-maghiar-german, în pregătire.

Articole similare