Ghidurile Bibliotecii Judeţene Mureş

Biblioteca Judeţeană Mureş Ghiddin anul 1979.
Ghid din anul 1979.

Biblioteca Judeţeană Mureş-ghid din 1979

Ce se poate scrie în prefaţa unui ghid de bibliotecă drept „cuvînt înainte”? Doar „ghidul” unei biblioteci este însuşi „cuvîntul înainte” al celor ce-i trec cu sfioasă pasiune pragul.

Este un „îndrumar al unui îndrumar” de viaţă, adică al cărţilor ordonate în rafturi pentru a ne îndruma mintea, inima şi fapta spre mereu mai plin, mai înalt şi mai frumos.

Aşadar, un „ghid al ghidului” nostru în viaţă - cartea. Şi totuşi. . . Biblioteca noastră judeţeană îşi are, iată, un îndrumător tipărit spre folosul pasionaţilor ei cititori.

O lucrare ce nu ştiu dacă va figura printre atîtea „cărţi mari”, dar pusă în slujba acestor „cărţi mari”. Un buchet de „informaţii utile” pentru mari şi mici spre a le sluji, odată mai mult, apropierii cu încredere şi dragoste spre acest minunat tezaur de înţelepciune şi înălţător, de omenie şi împlinire.

Este aceasta şi o chemare şi un îndemn, şi o profesiune de credinţă. Profesiunea de credinţă a unui colectiv harnic şi serios, modest şi adînc în îndeletnicirea de a da „a doua viaţă” cărţilor.

Şi atunci iată ce cred că trebuie scris drept „cuvînt înainte”: vă mulţumim, stimaţi slujitori ai acestei biblioteci judeţene, pentru truda voastră modestă şi profundă de a ne atrage în lumea mirifică a cărţii, pentru munca nobilă căreia vă dăruiţi neîntrerupt, vouă, dăruiţi pentru dăruire.

IULIUS MOLDOVAN
Preşedintele Comitetului judeţean de cultură şi educaţie socialistă Mureş

Consultaţi documentul în Biblioteca Digitală Mureş
A könyv elolvasható a Maros Megyei Konyvtár elektronikus könyvtárában
Read this publication in the Mures County Digital Library

 

 
Biblioteca Judeţeană Mureş Bibliotheca Telekiana-Ghid ilustrat din 1994
Bibliotheca Telekiana
Ghid ilustrat din 1994

Bibliotheca Telekiana-Ghid ilustrat din 1994

Biblioteca Teleki-Bolyai din Târgu-Mureş este una dintre cele mai bogate colecţii de carte veche din Transilvania, lăcaş al culturii europene din secolele trecute. Cele peste 200 000 de volume constituie o colecţie ştiin- ţifică cu structură enciclopedică, păstrătoare a multor rarităţi bibliofile.

Fondul Teleki-Bolyai a rezultat din asocierea celor două mari colecţii distincte: Teleki cu un număr de 40 000 de volume şi Bolyai cu 80 000 de volume. Acestora li s-au adăugat de-a lungul timpului alte fonduri provenite din diferite tipuri de biblioteci tradiţionale din Transilvania: şcoli confesionale, biblioteci personale şi biblioteca Mănăstirii franciscane din Călugăreni (Jud. Mureş).

Clădirea, în care funcţionează şi în prezent Biblioteca Teleki, a fost construită cu această destinaţie, în stil baroc, în anii 1799-1802, de contele Teleki Sâmuel (Gorneşti, 1739 - Viena, 1822). în anul 1802 şi-a deschis porţile prima bibliotecă publică din ţară, care păstrează şi azi mobilierul şi aranjarea originală a cărţilor.

Ideea înfiinţării acestei biblioteci i se conturează lui Teleki, în timpul călătoriei sale de studii la universităţile din Basel, Paris, Utrecht, Leiden, unde dobândeşte cunoştinţe temeinice în domeniul ştiinţelor umane şi reale, valorificate în selectarea celor mai reprezentative cărţi ale culturii europene.

Devenind prin vasta sa cultură unul (iintre cei mai competenţi bibliofili ai Europei, Teleki a început achiziţionarea cărţilor după un plan bine conturat iniţial, lărgind permanent aria de achiziţionare în întreaga Europă. întors în ţară, Teleki întreţine o corespondenţă intensă, în scopul achiziţionării cărţilor, cu foştii săi profesori din universităţile europene, dintre care îi menţionăm pe savanţii elveţieni Daniel şi Johann Bernoulli, sau cu editori şi librari din marile centre editoriale ale Europei. în acelaşi timp îşi continuă activitatea ştiinţifică şi activitatea de mecenat, ajutând financiar şcoli şi tineri care studiau în străinătate.

Ca semn al recunoaşterii activităţii sale ştiinţifice, Teleki a fost ales membru al Societăţilor din Gottingen şi Varşovia. Intră în viaţa publică, se mută la Viena în anul 1787, devenind cancelar al Transilvaniei. Capitala Austriei îi permite extinderea relaţiilor stabilite în vederea achiziţionării cărţilor.

Teleki cumpără cărţi din 25 de oraşe ale Europei, reuşind în timpul celor 60 de ani de activitate să procure cele mai reprezentative opere ştiiţifice de la înfiinţarea tiparului.

 

 

 
Magyar

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş