Imagine Antet

Biblioteca Județeană Mureș - Publicațiile

Anuare Biblioteca Județeană Mureș Anuarele Bibliotecii Județene Mureș
Anuarele Bibliotecii Județene Mureș

Biblioteca Judeţeană Mureş are o istorie de nouă decenii, începuturile sale fiind legate de darea în folosinţă, în anul 1913, a Palatului Culturii din Târgu-Mureş. În cadrul acestui edificiu, au fost alocate spaţiu şi dotări corespunzătoare pentru funcţionarea unei biblioteci publice moderne, spre satisfacerea nevoilor de lectură ale membrilor comunităţii locale.

Despre o activitate editorială proprie a Bibibliotecii Judeţene Mureş – complementară muncii cu cartea – se poate vorbi numai în ultimele trei decenii.

Caracteristicile acestei activităţi, raportate la funcţiile tipice ale editorului, s-ar putea sintetiza astfel:
- lucrările realizate au, în cea mai mare parte, menirea de a pune în lumină valorile culturale locale, realizate într-un spaţiu de interculturalitate român-maghiar-german, care a dat câţiva exponenţi de seamă culturii naţionale, un spaţiu cu receptivitate şi rezonanţă la valorile spirituale europene;
- prin publicaţii de diferită factură şi întindere, s-a urmărit evidenţierea colecţiilor de carte şi periodice ale bibliotecii, curente şi retrospective;
- tirajele publicaţiilor sunt reduse, încadrându-se, de regulă, între 100-500 exemplare;

- finalitatea activităţii este cu valoare promoţională pentru instituţie, dar şi cu valoare intrinsecă pentru viaţa culturală a colectivităţii locale;

 

 

 

Înapoi
 
Începutul paginii

Vizitați
Biblioteca Județeană Mureș
Catalogul public
Catalogul fondului tradițional
Biblioteca Digitală
Biblioteci publice din județul Mureș;
E-mail
Publicații
Cataloage
Cataloage

Cataloagele Bibliotecii Județene Mureș...

Bibliografii
Bibliografii

Bibliografia publicațiilor periodice, cărților, albumelor, hărților editate în județul Mureș...

Anuare
Anuare

Anuarul LIBRARIA înscrie în paginile sale studii şi comunicări de biblio-logie, rapoarte şi dări de seamă, ana-lize statistice şi sociologice, cercetări bibliogafice, note de lectură...

Dicţionare
Dicţionare

Dicționarele publicate de Biblioteca Județeană Mureș...

Reviste
Reviste

Revista Bibliotecii Județene Mureș, publicat informat electronic...

Ghiduri
Ghiduri

Ghiduri, caiete documentare...

Albume
Albume

Albumele publicate de bibliotecă...

Buletinul „Cărți noi”
Buletinul „Cărți noi”

Periodic vă punem la dispoziție lista titlurilor recent achiziționate, sub forma unei publicații electronice.

 

Înapoi
 
Începutul paginii

©2017 Biblioteca Județeană Mureș - Maros Megyei Könyvtár