Cartea Veche

Incunabule, cartea românească veche din judeţul Mureş, lucrări despre cartea veche
Biblioteca Judeţeană Mureş Carte veche.
Vitae patrum antiquorum, 1485.
Carte veche.
Vitae patrum antiquorum, 1485.

 

Curentul cultural al umanismului iniţiat în Italia, în secolul al XIV-lea, dezvoltat în secolul al XV-lea îşi îndrepta atenţia asupra rosturilor omului pe care civilizaţia greco-romană le cultivase timp de secole. Triumful umanismului european este marcat de secolul al XVI-lea, prin interesul pentru om şi perfecţiunea sa. Acest secol dominat de noile orientări, idei şi concepţii a contribuit la progresul spiritului critic manifestat în depistarea şi colecţionarea manuscriselor.

Fără îndoială invenţia lui Guttenberg a avut consecinţe imense asupra evoluţiei culturii europene. Rapiditatea răspândirii invenţiei, precum şi numărul mare al lucrărilor tipărite ne demonstrează acest lucru.

Tiparul s-a născut într-un oraş de pe Rin cu numai 3000 de locuitori care nu era deloc un centru intelectual. Fără a minimaliza însă importanţa evoluţiei culturale şi a nevoii de carte, totuşi, descoperirea tiparului izvorăşte şi dintr-o stare avansată a unei tehnici, aceea a metalului.

În cele din urmă, nevoia de carte a fost aceea care a impulsionat răspândirea tiparului. Datele dovedesc din nou acest lucru căci, la moartea lui Guttenberg, în 1468, tiparul era deja instalat în mai multe oraşe precum Strassbourg, Rouen, Köln, Roma, Augsbourg.

Astfel, s-a ajuns ca la sfârşitul secolului al XV-lea mai mult de 200 de oraşe europene să aibă ateliere tipografice. Existau 10 ateliere înainte de 1470, 100 între 1470-1479, 90 între anii 1480-1489 şi 40 între anii 1490-1500. Tot în secolul al XV-lea tiparul s-a răspândit şi în Europa Centrală, în 1476 în Boemia, în 1473 în Polonia şi Ungaria, în 1494 în Croaţia şi în 1495 în Muntenegru.

Această răspândire rapidă a tehnicii tipografice avea curând să cuprindă şi spaţiul românesc intra- şi extracarpatic.

 

Înapoi
 
Începutul paginii

Cartea veche

Colecția Incunabule
Biblioteca Telekiana

Cărţi apărute până în 1500, scrise şi ilustrate de regulă cu mâna...

Colecția Cartea veche românească
Secţia împrumut carte pentru adulti

Ocupând primele două niveluri din sediul central al Bibliotecii, secţia vă pune la dispoziţie un bogat fond enciclopedic de publicaţii de peste 100.000 de volume...

Colecția Cartea veche străină
Secţia împrumut carte pentru adulti

Colecția de carte veche străină ...

500 de ani de tipar românesc
(1508-2008) Catalog de expoziţie
Florin Bogdan 500 de ani de tipar românesc (1508-2008)
Catalog de expoziţie

Cartea, ca şi omenirea, a cunoscut o evoluţie continuă, de la tăbliţele de lut şi până la formele cele mai evoluate ale codicelui medieval şi a primelor tipărituri din secolul al XV-lea, cunoscute sub denumirea de incunabule.

Lucrări despre Cartea Veche
Secţia împrumut carte pentru adulti

Studii şi comunicări despre cartea veche, explorări ale fondurilor de carte în forma sa tradiţională, medalioane ale unor personalităţi cu prioritate ale domeniului, cercetări bibliogafice…

detalii...

 

Înapoi
  Biblioteca Judeţeană Mureş Tele
Începutul paginii

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş