Editoriale - Publicaţiile Bibliotecii Judeţene Mureş

 

Publicaţiile bibliotecii
A Megyei könyvtár kiadványai

Bibliotecile sunt memoria omenirii, punţile de legătură dintre trecut şi viitor, constituie bazele şi instrumentele cercetării ştiinţifice, a culturii generale şi profesionale, centrele educaţiei civice şi universale, un cămin spiritul pentru căutările omului din zilele noastre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi
 
Începutul paginii

 

Cataloage

Cataloagele Bibliotecii Judeţene Mureş...
detalii...

Bibliografii

Bibliografia publicaţiilor periodice, cărţilor, albumelor, hărţilor editate în judeţul Mureş...
detalii...

Anuare

Anuarul LIBRARIA înscrie în paginile sale studii şi comunicări de biblio-logie, rapoarte şi dări de seamă, ana-lize statistice şi sociologice, cercetări bibliogafice, note de lectură...
detalii...

Dicţionare

Dicţionarele publicate de bibliotecă...
detalii...
Reviste

Reviste

Revista bibliotecii
detalii...

Ghiduri

Ghiduri, caiete documentare...
detalii...

Buletinul "Cărţi noi"

Periodic vă punem la dispoziţie lista titlurilor recent achiziţionate, sub forma unui buletin.
detalii...
 

 

Înapoi
Biblioteca Judeţeană Mureş Tele
Începutul paginii

Cataloage

Biblioteca Judeţeană Mureş Catalogus incunabulorum Bibliothecae Teleki-Bolyai. 1971.
Catalogus incunabulorum
Bibliothecae Teleki-Bolyai. 1971.

Catalogus incunabulorum Bibliothecae Teleki-Bolyai.

În ansamblul aşezămintelor culturale din Republica Socialistă România, Biblioteca Teleki-Bolyai din Tîrgu-Mureş este una din instituţiile cu o bine cunoscută şi reputată tradiţie.

Biblioteca Teleki-Bolyai păstrează în prezent peste 200.000 de tipărituri (cărţi, periodice, foi volante), cca. 3.000 volume manu¬scrise, un bogat şi valoros material arhivistic şi o însemnată colecţie de obiecte cu caracter muzeal.

Principalele ei fonduri de tipărituri se compun din cca. 40.000 volume ale Bibliotecii Teleki şi din cele aproape 80.000 de volume provenite din vechea bibliotecă a Colegiului reformat din localitate, azi Liceul Farkas Bolyai.

În ultimele două decenii, dezvoltată prin grija statului socialist român cu mii de volume şi întregită cu unele donaţii, biblioteca a ajuns să păstreze azi o imensă bogăţie, un adevărat tezaur cultural-ştiinţific. Aceste opere valoroase, tipărite în secolele XV—XX, trezesc un interes viu, mereu crescînd, în rîndurile cercetătorilor ştiinţifici, care au prilejul să studieze în incinta instituţiei, creaţia unor savanţi cu renume, din ţară şi din străinătate.

Publicaţia de faţă şi-a propus să înmănuncheze din miile de tomuri vechi doar cîteva, şi anume numai pe acelea, care fac parte din categoria incunabulelor, primele tipărituri apărute în Europa, pînă în anul 1500 inclusiv.

Catalogul cuprinde descrierea a 70 titluri de incunabule. Cele 66 de incunabule pe care le posedă în prezent Biblioteca Telelei-Bolyai, au provenienţe diferite. Majoritatea lor, 52 de titluri (dintre care un duplicat) aparţin colecţiei Teleki, 10 incunabule sînt din fondul Bolyai, iar 4 provin din biblioteca fostei Mănăstiri francis-cane din Călugăreni (jud. Mureş).

Pe lîngă descrierea celor 66 de incunabule din Biblioteca Teleki-Bolyai, catalogul conţine şi date referitoare la 4 incunabule, care se află în posesia Bibliotecii municipale din Tîrgu-Mureş.

Prezenta lucrare a fost începută de către şefii de serviciu ai bibliotecii, László Fikk şi Lajos Balázs. În urma decedării regretatului nostru coleg László Fikk, catalogul a fost continuat şi definitivat de către Lajos Balázs, care a folosit şi descrierea acestor tipărituri făcută cu ani în urmă de către dr. Elek Farczády şi Endre Bustya, foşti bibliografi ai instituţiei.

Datorită valorii bibliofile şi a importanţei din punct de vedere al istoriei cărţii şi tiparului, descrierea incunabulelor reprezintă un interes deosebit atît pentru bibliotecari, cît şi pentru cercetători.

Prin publicarea catalogului incunabulelor care se păstrează în cele două instituţii tîrgumureşene, Biblioteca Teleki-Bolyai doreşte să aducă o contribuţie la cunoaşterea acestor valori cultural-ştiinţifice, rod al muncii şi al creaţiei spiritului uman.

 

Consultaţi documentul în Biblioteca Digitală Mureş
A könyv elolvasható a Maros Megyei Konyvtár elektronikus könyvtárában
Read this publication in the Mures County Digital Library

 

Înapoi
Biblioteca Judeţeană Mureş Tele
Începutul paginii
Biblioteca Judeţeană Mureş Catalogul cărţilor tipărite în secolul al 16-lea din Biblioteca Teleki-Bolyai.
Catalogul cărţilor tipărite în
secolul al 16-lea din
Biblioteca Teleki-Bolyai.

Catalogus Librorum Sedecimo Saeculo Impressorum Bibliothecae Teleki-Bolyai. Novum Forum Siculorum

Publicul interesat şi cercetătorii au posibilitatea, în sfârşit, să consulte catalogul tipăriturilor europene din secolul al 16-lea, existente la Tg.-Mureş. Volumul nostru este rezultatul muncii a peste douăzeci de ani, începută încă de regretatul D. Theol. Lajos Balázs, fostul conducător al Fondului Teleki-Bolyai, preluată şi dusă la bun sfârşit în decursul deceniilor de colaboratorii specificaţi pe foaia de titlu.

Cele aproape trei mii de poziţii ce compun catalogul nostru, provin din colecţia iniţială de cărţi achiziţionate de Sámuel Teleki, precum şi din biblioteca profesorală a Colegiului Protestant (calvinist) din Tg.-Mureş, din colecţiile Mănăstirii franciscane de la Călugăreni (jud. Mureş), la care se adaugă tipăriturile fostului Gimnaziu al Unitarienilor de la Cristurul Secuiesc (jud. Harghita), precum şi piese din alte colecţii publice şi particulare mai mici. Toate acestea sunt păstrate în prezent, la Fondul Teleki-Bolyai al Bibliotecii Judeţene Mureş.

După cum lectorul catalogului va putea constata fară prea mari eforturi, în veacul al 16-lea aceste volume nu se aflau încă în municipiul nostru, majoritatea lor nu erau nici măcar în Ardeal, doar în secolele ce urmează vor ajunge în colecţiile enumerate anterior. Cele mai multe sunt aduse de studenţii ardeleni peregrini pe alte meleaguri europene; multe fuseseră achiziţionate de negustori, ele circulau în mediile intelectuale din Europa şi din ţară: printre clerici şi laici, profesori, medici, preoţi mireni. Aceştia au fost primii colecţionari cunoscuţi ai acestor volume.

Catalogul nostru se doreşte să fie continuarea volumului editat în anul 1971 intitulat Catalogus Incunabulorum Bibliothecae Teleki-Bolyai, respectiv al catalogului în patru volume, redactat şi editat de Sámuel Teleki între 1796-1819 la Viena, cu titlul Bibibliotheca Samuelis S. R. I. Corn. Teleki de Szek. În munca noastră au fost de un real folos cele câteva cataloage de specialitate recent editate în ţară şi în străinătate, care ne-au furnizat date suficiente despre postincunabule.

Două, însă, din amintitele lucrări au servit drept modele şi ca sprijin indispensabil: lucrarea Rodicăi Maiorescu Carte veche străină sec. XVI (Bucureşti, 1996) despre colecţiile Bibliotecii Naţionale a României, cât şi voluminosul catalog în trei tomuri al Bibliotecii Naţionale Maghiare Szechenyi (OSZK, Bp. 1990). Cu ajutorul datelor cuprinse în aceste două cataloage am reuşit să conferim identitate sigură volumelor noastre deteriorate, ciuntite sau incomplete.

Utilizatorul catalogului va găsi în paginile volumelor noastre descrierea prescurtată a titlului cărţii cu indicarea responsabilităţilor, datele referitoare la apariţia tipăriturii şi paginaţia, adăugându-se cuprinsul detaliat al „antologiilor”, ale lucrărilor cu mai mulţi autori şi titlurile separate cuprinse în acelaşi volum.

Am considerat necesară menţionarea particularităţilor exemplarelor noastre (cota, nr. inventar, starea fizică, supra-librosuri, ex-librisuri, însemnări de posesiune), cât şi referinţele bibliografice. Scopul nostru a fost de a atrage atenţia şi de a prezenta acele titluri din colecţia târgu-mureşeană de 210 mii de volume, care au văzut lumina tiparului între ianuarie 1501 şi decembrie 1600.

 

Înapoi
Biblioteca Judeţeană Mureş Tele
Începutul paginii

Dicţionare

Biblioteca Judeţeană Mureş Oameni de Ştiinţă Mureşeni.
Oameni de Ştiinţă Mureşeni.

Oameni de Ştiinţă Mureşeni

Am cutezat la conceperea şi alcătuirea acestui dicţionar biobibliografic intitulat Oameni de ştiinţă mureşeni cu intenţia de a realiza un instrument de informare, care să faciliteze o cunoaştere şi o mai bună valorificare a potenţialului creaţiei ştiinţifice şi tehnice, reflectate prin specialiştii şi personalităţile care au activat sau activează în diferite domenii de pe raza judeţului Mureş.

Ne vine foarte greu să facem distincţia între personalitate şi specialist, fapt pentru care folosim drept criteriu de selecţie publicarea cel puţin a unei cărţi (lucrări) din domeniile: medicină, farmacie, economie, ecologie, matematică, astronomie, fizică, chimie, geologie, biologie, botanică, zoologie, ştiinţe tehnice şi agricultură.

Oricum, selecţia nu a fost uşoară, şi nu ne amăgim că ar fi perfectă. Considerăm personalităţi şi specialişti mureşeni pe toţi cei născuţi în judeţul Mureş, cei care şi-au desfăşurat aici viaţa şi activitatea, pe cei care, o perioadă a vieţii lor, au învăţat sau au lucrat aici, considerând trecerea lor prin viaţa mureşeană onorantă şi demnă de a fi menţionată. Pentru perioada medievală şi modernă cuprindem şi personalităţile din alte domenii (preoţi, jurişti, istorici), care, prin funcţiile şi atribuţiile lor, au contribuţii importante în domeniul ştiinţei şi tehnicii, publicând lucrări în aceea vreme, astfel încât, îşi au locul binemeritat în această biobibliografie.

Dicţionarul nu face deosebire de naţionalitate, religie, sex, vârstă, incluzând, alături de personalităţi şi de specialişti, persoane mai puţin cunoscute, iar viitorul va decide valoarea lor.

Pentru autorii maghiari, germani şi de alte naţionalităţi, partea biografică s-a făcut în limba română, descrierile bibliografice fiind incluse în limba în care a apărut lucrarea respectivă.

Perioada de cuprindere este din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. În culegerea informaţiilor, pentru unele descrieri de autor ne-am folosit de fişe biobliografice tip chestionar sau de CV-uri personale, apelând direct la persoana vizată sau, pentru o parte din cei plecaţi în eternitate, la familiile lor.

Tuturor le mulţumim pentru bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie surse de informare pentru dicţionar.

 

Consultaţi documentul în Biblioteca Digitală Mureş
A könyv elolvasható a Maros Megyei Konyvtár elektronikus könyvtárában
Read this publication in the Mures County Digital Library

 

Înapoi
Biblioteca Judeţeană Mureş Tele
Începutul paginii
Biblioteca Judeţeană Mureş Scriitori români mureşeni.
Scriitori români mureşeni.

Scriitori români mureşeni

Apariţia unui dicţionar este un eveniment editorial. Importanţa acestuia este amplificată atunci când se referă la un domeniu cu certe implicaţii în evoluţia culturală şi civilizatoare a omenirii, cum este literatura, în ansamblul cuprinzător al genurilor pe care le cultivă.

El continuă să rămână peste timp o sumă a valorilor sau bilanţul generator de modele ale pezentului cu deschidere spre viitor, de autodepăşire şi tendinţă spre perfecţiune.

Dicţionarul, ca formă tradiţională de informare, va dăinui încă, în ciuda mijloacelor electronice, internetului, a evoluţiei fară precedent de stăpânire, stocare, regăsire a datelor de orice natură. Cu toate acestea, lipsa aparaturii electronice va mai determina încă multă vreme accesul diferenţiat la informaţie.

Ideea Dicţionarului scriitorilor români mureşeni a pornit de la proiectul unei lucrări colective, naţionale, despre scriitori contemporani (1945-1995), care a rămas un deziderat.

Am folosit fişele cu completările în timp şi a rezultat acest dicţionar necesar şi util tuturor celor care doresc să aprofundeze domeniul. El este o parte care oricând poate completa întregul.

Elaborat pe criterii bibliografice moderne, lucrarea nu face aprecieri valorice, în schimb pune la dispoziţia celor interesaţi un imens material bio-bibliografic.

Este meritul doamnei Ana Cosma care, sprijinită îndeaproape de Maria Fülöp, Ana Maria Vintilă şi Horia loan Avram, a transpus în tipare printr-un efort îndelungat, cu aportul altor colegi şi al instituţiei, un instrument specific bibliotecarilor, de punere în valoare a imensului material spiritual de care dispune instituţia noastră, pentru care le mulţumim.

 

Consultaţi documentul în Biblioteca Digitală Mureş
A könyv elolvasható a Maros Megyei Konyvtár elektronikus könyvtárában
Read this publication in the Mures County Digital Library

 

Înapoi
Biblioteca Judeţeană Mureş Tele
Începutul paginii

Revista Bibliotecii Judeţene Mureş

Ghiduri

 

 

Biblioteca Judeţeană Mureş. [Ghid]. 1979.

Ce se poate scrie în prefaţa unui ghid de bibliotecă drept „cuvînt înainte”? Doar „ghidul” unei biblioteci este însuşi „cuvîntul înainte” al celor ce-i trec cu sfioasă pasiune pragul.

Este un „îndrumar al unui îndrumar” de viaţă, adică al cărţilor ordonate în rafturi pentru a ne îndruma mintea, inima şi fapta spre mereu mai plin, mai înalt şi mai frumos.

Aşadar, un „ghid al ghidului” nostru în viaţă - cartea. Şi totuşi. . . Biblioteca noastră judeţeană îşi are, iată, un îndrumător tipărit spre folosul pasionaţilor ei cititori.

O lucrare ce nu ştiu dacă va figura printre atîtea „cărţi mari”, dar pusă în slujba acestor „cărţi mari”. Un buchet de „informaţii utile” pentru mari şi mici spre a le sluji, odată mai mult, apropierii cu încredere şi dragoste spre acest minunat tezaur de înţelepciune şi înălţător, de omenie şi împlinire.

Este aceasta şi o chemare şi un îndemn, şi o profesiune de credinţă. Profesiunea de credinţă a unui colectiv harnic şi serios, modest şi adînc în îndeletnicirea de a da „a doua viaţă” cărţilor.

Şi atunci iată ce cred că trebuie scris drept „cuvînt înainte”: vă mulţumim, stimaţi slujitori ai acestei biblioteci judeţene, pentru truda voastră modestă şi profundă de a ne atrage în lumea mirifică a cărţii, pentru munca nobilă căreia vă dăruiţi neîntrerupt, vouă, dăruiţi pentru dăruire.

IULIUS MOLDOVAN
Preşedintele Comitetului judeţean de cultură şi educaţie socialistă Mureş

Bibliotheca Telekiana[Ghid ilustrat, limbile: română, maghiară, germană, franceză şi engleză]. [1994].
Biblioteca Judeţeană Mureş. Caiet documentar elaborat cu prilejul împlinirii a 200 de ani de lectură publică la Târgu-Mureş. 1802-2002, 2002.

 

Înapoi
Biblioteca Judeţeană Mureş Tele
Începutul paginii

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş