Biblioteca Județeană Mureș > Biblioteca > Secțiile și filialele

Secțiile și filialele Bibliotecii Județene Mureș

Biblioteca Județeană Mureș Sediul Bibliotecii Județene Mureș
Sediul Bibliotecii Județene Mureș

 

O bibliotecă publică se impunea la Târgu-Mureș la începutul secolului, odată cu evolutia demografică, urbanistică, dezvoltarea industrială și a atelierelor de meserii, diversificarea învatamântului, consecintă a gradului de instruire responsabil la cerintele cunoașterii și informării. Noul plan al autoritătilor locale este pus în aplicare în anul 1913, când este dat în folosintă impozantul Palat al Culturii.

 

Conceput după o viziune modernă europeană el devine centrul spiritual al orașului prin instituțiile pe care avea să le adăpostească, sala mare și mică de spectacole și conferințe, statornica, teatru, cinema, pinacotecă, conservator iar o aripă a clădirii a fost destinată bibliotecii publice care și-a deschis serviciile pentru cititori în același an.

 

Ea a căutat să răspundă unui deziderat mai vechi sau unor funcții îndeplinite pînă la acea dată de numeroase biblioteci cu vechi tradiții: biblioteci școlare, personale, ale diferitelor instituții, societăți și asociații, care își subordonau activitatea unor laturi educative restrînse, cuprinzînd numai anumite categorii de cititori, fiind limitate ca fonduri de cărti și interese.

 

 

 

Înapoi
 
Începutul paginii
Secțiile bibliotecii

Secții de relații cu publicul

Biblioteca Teleki-Bolyai
Biblioteca Telekiana

Este una dintre cele mai bogate colecții de carte veche din Transilvania, lăcaș al culturii europene din secolele trecute. Cele peste 230 000 de volume constituie o colecție științifică cu structură enciclopedică...

Secția împrumut
Secția împrumut carte pentru adulti

Ocupând primele două niveluri din sediul central al Bibliotecii, secția vă pune la dispoziție un bogat fond enciclopedic de publicații de peste 100.000 de volume...

Sala de lectură generală
„Mihai-Eminescu”
Sala de lectură generală

Sala de lectură generală este situată în sediul central al bibliotecii, din strada George Enescu, la etajul doi. Dispune de 74 de locuri la mese de lectură, un post de distribuire a cărților...

Secția documentară
Colectii periodice

Situată la etajul trei și deservită de doi bibliotecari cu program într-un singur schimb, sala de lectură pentru periodice și fond permanent este formată dintr-o încapere cu 17 locuri...

Secția „Cartea de carte tehnico-științifică”
Cartea Tehnică

Înfiinţată în anul 1974 din dorinţa de a separa fondul de carte stiintifică de cel beletristic, secţia a ajuns astazi la 32 de mii de volume...

Secția de informare bibliografică
Informare bibliografică

Activitatea serviciului este profilată pe bibliografie locală își are începuturile în anii 1950. După o lungă pauză, în 1993 s-a înfiinţat un nou sistem, bazat pe bibliografie locală curentă.

Secția de artă

În cele trei săli de care aceasta dispune, cititorii găsesc, pe lângă cărțile de specialitate din domeniile esteticii, artei plastice, muzicii și teatrologiei, albume, dicționare, lexicoane și partituri,...

Secția „Biblioteca copiilor”
Biblioteca Copiilor

O secție foarte pitorească a bibliotecii, este situată în impozantul Palat al Culturii, cu intrare disnspre p-ța Trandafirilor și găzduiește peste 50000 de volume ...

American Corner

Sediul „AMERICAN CORNER” se află la parterul Hotelului „PARC” (intrare dinspre strada Primăriei)...

Înapoi
Începutul paginii

Alte Secții ale bibliotecii

Evidența, prelucrarea și dezvoltarea colecțiilor
Completarea, prelucrarea și organizarea colectiilor

Cu administrarea colecțiilor bibliotecii se ocupă bibliotecarii de la secția de Completarea și Organizarea Colecțiilor. Potrivit limbajului intern, ... este vorba de secția de „Prelucrare a cărților...”

Programul:orele 7-15, detalii...
Legătoria bibliotecii
Legatoria

Având funcții apropiate de ideea de restaurare a publicațiilor, atelierul poate fi considerat un serviciu tehnic de tip manufacturier...

Programul:orele 7-15, detalii...
Metodica
Metodica

Compartimentul metodic este deservit de un bibliotecar-metodist care asigură îndrumarea metodică, acordă asistență de specialitate și consiliere biblioteconomică bibliotecarilor din bibliotecile publice din județul Mureș.

Programul:orele 7-15, detalii...
Înapoi
Începutul paginii
Filialele bibliotecii
Filiala nr. 1
Sediul Filialei nr.1

Filiala se află în Târgu-Mureș, la parterul blocului de garsoniere din Aleea Carpați nr. 51.

Filiala nr. 3
Sediul Filialei nr.3

Târgu-Mureș, b-dul 1848 nr. 37 (cartierul Dâmbul Pietros).

Filiala nr. 4
Sediul Filialei nr.4

Târgu-Mureș, str. Trébely nr. 7, în incinta Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului Mureș, corp A.

Înapoi
Începutul paginii

©2003 Biblioteca Județeană Mureș