ABBPR - Asociația Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România

Manual de Biblioteconomie 1994

Biblioteconomie
manual
A00116 Manual de biblioteconomie 1994 - ABBPR
" Publicarea volumului Manual de Biblioteconomie se înscrie ca un moment deosebit în realizarea abițiosului program conceput de Biblioteca Națională și Asociația Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România pe linia elaborării și editării unei serii de lucrări originale care să servească nevoilor informativ-formative ale bibliotecilor din țara noastră. Concepută ca un manual, lucrarea abordează (...) - Președintele Asociației Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România, Gheorghe-Iosif Bercan "

Apariția originalului: 1994, Limba: română;
Publicarea în: București, Tipografia Bibliotecii Naționale București;
Manual de bibioteconomie;
Redactori coordonatori: Silvia Nistorescu, Gheorghe-Iosif Bercan;

Tehnoredactare computerizată:
Rodica Krauss
Cecilia Mălureanu
(Serviciul editorial)

ISBN 973-96016-9-3
02(075.76)

Articole similare