Calcan Gheorghe

Unificarea administrativă a României întregite (1918–1925)

Integrarea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei în structurile administrației românești
publicație academică
C00123-Unificarea administrativă a României întregite (1918–1925)
" Realizarea Marii Uniri din anul 1918 a deschis noi perspective de evoluţie a societăţii româneşti. Acum s‑a creat acel cadru natural, firesc de afirmare a colectivităţii naţionale. Creşterea mai mult decât dublă a suprafeţei, populaţiei, fondului agrar şi forestier, a diferitelor resurse naturale au constituit baza materială a unei dezvoltări fără precedent a societăţii noastre. Pe lângă acestea, trebuie luate în consideraţie şi aspectele de ordin istoric şi spiritual de împlinire şi satisfacţie care s‑au resimţit la nivelul mentalului colectiv care au generat energii şi implicări rodnice. (...) "

Apariția originalului: 2016, Limba: română;
Editura Mega, Cluj-Napoca;

DTP şi copertă: Francisc BAJA
Redactor: Iulia POP

ISBN: 978-606-543-693-0
94(498)

Articole similare