Imagine Antet
Biblioteca Județeană Mureș > Biblioteca > Secții și filiale > Sala de lectură publicații periodice
Căutare

Biblioteca Județeană Mureș - Sala de lectură publicații periodice

LansareBiblioteca Județeană Mureș Sala de lectură publicații periodice .
Sala de lectură publicații periodice

 

Această colecție de periodice, aranjată pe formate, acoperă o însemnată perioadă de timp: începând din prima jumatate a secolului XIX ( „Foaie pentru minte, inima și literatură”, „Curier de ambe sexe”, „Magazin istoric pentru Dacia”, etc. ) până în anul trecut.

Colecția crește în fiecare an datorită, fie adăugării la diferitele titluri a numerelor din anul care s-a scurs, fie apariției de titluri nou achiziționate sau primite prin donație. Pentru o imagine a acestor acumulări anuale, subliniem doar că, în anul 2001 au fost notate în fișele de evidență preliminară 122 de titluri, iar în total secția are: la formatul I - 3819 titluri, la formatul II - 2661 titluri, la formatul III - 612 titluri, iar la formatul IV - 180.

Multe dintre periodice sunt cotidiane centrale sau locale, publicații ale diferitelor partide istorice, ori foi conduse de ziariști renumiți („Adeverul”, „Curentul”, „Glasul Mureșului”, „Buna vestire”, „Gazeta Transilvaniei”, „Tribuna”, „România liberă”, „Jurnalul național”, „Cuvântul liber”)

Săptămânalele literare, social-politice şi de specialitate (medicală, turistică, satirică ) sunt prezente, de asemenea, revistele din domenii distincte ale ştiinţelor şi artelor („Transilvania”, „Gândirea”, „Convorbiri literare”, „Revista de istorie”, „Revista de etnografie şi folclor”, „Tribuna economică”, „Teatrul azi”, „PC Magazin”, „Limba română”, etc. ) împreună cu publicaţiile Academiei Române, precum şi anuarele universităţilor şi ale institutelor de cercetări, care sunt utilizate ca surse de informare ştiinţifică de către studenţii şi cercetatorii care frecventează biblioteca.

O grupă aparte între colecțiile secției documentare este formată din revistele literare, științifice și tehnice în limba maghiară („Nagyvilág”, „Helikon”, „Magyar Tudomány”, „Magyar Nyelv”, „Szinház” etc. ) editate de Academia Maghiară sau de marile biblioteci din Ungaria.

Aceste publicații sosesc cu regularitate de ceasornic și reflectă o perioadă de timp impresionantă, au o prezentare grafică deosebită și își așteaptă rândul spre a fi răsfoite de către utilizatorii interesați.

Publicațiile social - politice maghiare mai vechi („Szabad Szó”, „Ellenzék”, „Vasárnapi Ujság” etc. ) suscită un viu interes în rândul utilizatorilor, specializați sau nu.

Amintim prezența în colecțiile secției a nenumăratelor almanahuri, reviste editate de elevi de ieri și de azi, magazine științifice sau distractive și multe alte publicații pe care credem că este mai bine să le descopere înșiși utilizatorii.

De menționat este si faptul că secția documentară adăpostește și publicațiile care constituie fondul de depozit legal al tuturor tipăriturilor din municipiu și din județul nostru.

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Județeană Mureș Secția documentară, noul sediu 2, Biblioteca Județeană Mureș Secția documentară, noul sediu 3. Biblioteca Județeană Mureș Secția documentară, noul sediu
Începutul paginii

Vizitați
Biblioteca Județeană Mureș
Catalogul public
Catalogul fondului tradițional
Biblioteca Digitală
Biblioteci publice din județul Mureș;
E-mail

Instrumente de informare:

Mențiuni:

Activitatea noastră se desfășoară în exclusivitate pe baza regulamentului interior de functionare și programul stabilit de către conducerea instituției.

Secția documentară primește și pune la dispoziția celor interesați ziare și reviste ale românilor din afara granițelor țării, din SUA, Germania, Iugoslavia, Ucraina, Israel („Agora”, „Tibiscus”, „Argo”, „Miorița”, „Țara Fagilor”, etc.), precum și publicații cu conținut religios („Cultura creștină”, „Telegraful român”, „Mitropolia Ardealului”, „Revista Teologică”, „Viața creștină” etc.)

Serviciile sunt asigurate de bibliotecarii secției, amabili și dedicați meseriei lor.

Înapoi
 
Începutul paginii

©2017 Biblioteca Județeană Mureș - Maros Megyei Könyvtár