Întâlnire metodică – Târgu Mureș – februarie 2018

Întâlnire metodică - Târgu Mureș - februarie 2018

Participanți: (conf. listei de prezență)
1. Biblioteca Comunală Bălăușeri: Szőcs Enikő;
2. Biblioteca Comunală Fîntînele: Fülöp Irén;
3. Biblioteca Comunală Gălești: Márton Ferenc;
4. Biblioteca Comunală Chețani: Nița Cucerzan;
Metodist: Melania Suciu, Biblioteca Județeană Mureș.
Total 5 persoane.

Această întâlnire a încheiat seria celor dedicate ”Prelucrării documentelor”.
S-a discutat despre participarea activă la proiectele „BaniIq” și „Banii pe net”, proiecte care se încheie în luna februarie a acestui an, și la care bibliotecile publice din județ au participat, în parteneriat cu Biblioteca Județeană Mureș.

De asemenea, s-au reamintit oportunitățile oferite de proiectul EduCaB, implementat în județul Mureș tot prin intermediul bibliotecii județene.

S-a discutat și tematica pentru întâlnirile zonale următoare, aferente anului curent, și s-a considerat că statistica de bibliotecă și calculul tabelar în excel ar fi foarte potrivite și binevenite.

Articole similare