Imagine Antet
Biblioteca Județeană Mureș > Compartimentul metodic > Întâlniri metodice > 2018
Căutare

Biblioteca Județeană Mureș - Întâlniri metodice 2018

Vezi și întâlnirile metodice din anii: 2014, 2015, 2016, 2017

6 februarie 2018

Întâlnirea Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la întâlnirea metodică.
Aspect de la întâlnirea metodică.

ÎNTÂLNIRE METODICĂ – TÎRGU MUREȘ

Participanți: (conf. listei de prezență)
1. Biblioteca Comunală Bălăușeri: Szőcs Enikő;
2. Biblioteca Comunală Fîntînele: Fülöp Irén;
3. Biblioteca Comunală Gălești: Márton Ferenc;
4. Biblioteca Comunală Chețani: Nița Cucerzan;
Metodist: Melania Suciu, Biblioteca Județeană Mureș.
Total 5 persoane.

Această întâlnire a încheiat seria celor dedicate ”Prelucrării documentelor”.
S-a discutat despre participarea activă la proiectele „BaniIq” și „Banii pe net”, proiecte care se încheie în luna februarie a acestui an, și la care bibliotecile publice din județ au participat, în parteneriat cu Biblioteca Județeană Mureș.

De asemenea, s-au reamintit oportunitățile oferite de proiectul EduCaB, implementat în județul Mureș tot prin intermediul bibliotecii județene.

S-a discutat și tematica pentru întâlnirile zonale următoare, aferente anului curent, și s-a considerat că statistica de bibliotecă și calculul tabelar în excel ar fi foarte potrivite și binevenite.

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 2, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 3, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 4. Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire
Începutul paginii

Vizitați
Biblioteca Județeană Mureș
Catalogul public
Catalogul fondului tradițional
Biblioteca Digitală
Biblioteci publice din județul Mureș;
E-mail

15 martie 2018

Întâlnirea Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la întâlnirea metodică.
Aspect de la întâlnirea metodică.

ÎNTÂLNIRE METODICĂ – REGHIN

Participanți: (conf. listei de prezență)

 • Bibliotecar-metodist la BJM: Melania Suciu
 • Reghin: Alina Buruian, Menyei Ildiko, Mona Maria Bucin, Elena Enache, Angela Dălălău, Florin Bengean, Grama Imola, Dana Hârceagă Sebastian (8)
 • Batoș: Luminița Cotoi
 • Breaza: Szasz Maria
 • Chiheru de Jos: Mariana Matei
 • Deda: Ana-Maria Bota
 • Ibănești: Nicoleta Man
 • Ideciu de Jos: Rodica Cibi
 • Lunca Bradului: Cristina Moldovan
 • Răstolița: Mirela Alexandrescu
 • Vătava: Sorina Laura Franc
 • Biblioteci școlare din Reghin: Sanda Simon, Ani-Mari Moldovan, Monica Bengean, Maria Șimon, Eugenia-Elena Todoran, Lucia Roșca (6)

Total: 24 persoane

 

Am împărțit certificatele de participare (competențe), la colegele și colegii care au parcurs ambele părți ale cursului „Prelucrarea documentelor de bibliotecă”, desfășurat în cadrul întâlnirilor metodice de pe parcursul anilor 2016-2017.

Am discutat pe scurt despre statistica de bibliotecă, importanța ei, de ce statistică?, utilitatea statisticii zilnice, și o scurtă inițiere în programul Excel, specializat în organizarea datelor în liste și calcul tabelar.

Având în vedere complexitatea programului Excel și a faptului că multe baze de date sunt structurate în acest fel, s-a considerat necesar să ținem un curs de lucru cu baze de date tip liste și calcul tabelar, cu începere de anul viitor.

La întâlnire au fost prezenți Corina Șerban și Tibi Grigore, din partea grupului EduCaB, care au prezentat proiectul, oportunitățile disponibile, au pus accent pe faptul că proiectule este axat pe dezvoltarea activităților cu adulți în bibliotecă au dat exemple de activități și biblioteci publice din țară implicate activ în proiect.

Au urmat vizite la două biblioteci publice, care au beneficiat de calculatoare prin proiectul EduCaB, și anume, bibliotecile din Ideciu de Jos și Chiheru de Jos. Vizite similare s-au desfășurat a doua zi la Chețani și Iernut, după o întâlnire prealabilă la sediul BJM cu reprezentanți ai unor organizații și instituții, în vederea colaborării și efectuării de activități în comun, în biblioteci.

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Județeană Mureș Reghin - Aspect de la întâlnire. 2, Biblioteca Județeană Mureș Reghin - Aspect de la întâlnire. 3, Biblioteca Județeană Mureș Reghin - Aspect de la întâlnire. 4, Biblioteca Județeană Mureș Reghin - Aspect de la întâlnire. 5, Biblioteca Județeană Mureș Reghin - Aspect de la întâlnire. 6, Biblioteca Județeană Mureș Reghin - Aspect de la întâlnire. 7, Biblioteca Județeană Mureș Reghin - Aspect de la întâlnire. 8, Biblioteca Județeană Mureș Reghin - Aspect de la întâlnire. 9, Biblioteca Județeană Mureș Ideciu de Jos - Aspect de la întâlnire. 10, Biblioteca Județeană Mureș Ideciu de Jos - Aspect de la întâlnire. 11, Biblioteca Județeană Mureș Chiheru de Jos - Aspect de la întâlnire. 12, Biblioteca Județeană Mureș Chiheru de Jos - Aspect de la întâlnire. 13, Biblioteca Județeană Mureș Biblioteca Județeană Mureș - Aspect de la întâlnire. 14, Biblioteca Județeană Mureș Chețani - Aspect de la întâlnire. 15. Biblioteca Județeană Mureș Chețani - Aspect de la întâlnire.
Începutul paginii

25 aprilie 2018

Întâlnirea Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la întâlnirea metodică.
Aspect de la întâlnirea metodică.

COLOCVIU PROFESIONAL
- 25 APRILIE 2018 -
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ MUREȘ

Întâlnirea este cuprinsă în ciclul de manifestări culturale organizate cu prilejul sărbătoririi zilei de 23 aprilie, ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CĂRȚII ȘI A DREPTURILOR DE AUTOR ŞI ZIUA BIBLIOTECARILOR ŞI A BIBLIOTECILOR PUBLICE.

Au participat 21 de bibliotecari din bibliotecile publice din județ.

Cu acest prilej s-au prezentat aspecte noi privind proiectele pe care le derulăm împreună, și anume: EduCaB și programele de educație financiară a populației „BaniIQ” și „Baniipenet”.

S-au purtat discuții și despre întâlnirile metodice zonale și subiectele ce urmează a fi abordate la aceste întâlniri.

Grupul de bibliotecari a făcut apoi o vizită la secția de colecții speciale a Bibliotecii Județene Mureș, Biblioteca Teleki-Bolyai, moment deosebit de interesant și prilej încântare. Întâlnirea s-a încheiat cu o scurtă plimbare prin cetatea orașului.

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la întâlnire. 2, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la întâlnire. 3, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la întâlnire. 4, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la întâlnire. 5, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la întâlnire. 6. Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la întâlnire.
Începutul paginii

23.05.2018

Întâlnirea Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la întâlnirea metodică.
Aspect de la întâlnirea metodică.

ÎNTÂLNIRE METODICĂ – SIGHIȘOARA

Participanți: (conf. listei de prezență)

 • Biblioteca Municipală „Zaharia Boiu” din Sighișoara: Lucia Țarălungă, Floare Colceriu, Corina Hantău, Vilhelm Buchmann (4)
 • Biblioteca Comunală Albești: Anca Ciotloș
 • Biblioteca Comunală Apold: Steluța Nicoară
 • Biblioteci școlare din Sighișoara: Ancuța-Luminița Moldovan (Colegiul Național „Mircea Eliade”), Mihaela Bogdan (Liceul Tehnologic nr. 1), Cristina-Ioana Buda (Liceul Teoretic „Joseph Haltrich”), Elena Băia (Șc. Gim. „Nicolae Iorga” ”; Șc. Gim. „Zaharia Boiu”), Eugenia-Liliana Baciu (Șc. Gim. „Octavian Goga”), Gabriela Verdeș (Șc. Gim. „Victor Jinga”), Sárdi Zsuzsánna (Șc. Gim. „Aurel Mosora”), Valentina Nițu (Șc. Gim. „Miron Neagu”) (8)
 • Biblioteca Județeană Mureș: Melania Suciu, metodist

Total: 15 persoane

S-au prezentat proiectele EduCaB și cele de educație financiară: BaniIQ și Banii pe net, precum și oportunitățile de activități și dezvoltare pe care le oferă.

Au fost împărțite certificatele de participare (competențe) colegelor care au parcurs în întregime cursul „Prelucrarea documentelor de bibliotecă”, desfășurat în cadrul întâlnirilor metodice de pe parcursul anilor 2016-2017.

S-a discutat pe scurt despre statistica de bibliotecă, importanța ei, utilitatea statisticii zilnice de bibliotecă, și s-a făcut o scurtă inițiere în programul Excel, specializat în organizarea datelor în liste și calcul tabelar.

Având în vedere complexitatea programului Excel și a faptului că multe baze de date sunt structurate în acest fel, s-a considerat necesar să ținem un curs de lucru cu baze de date tip liste și calcul tabelar, cu începere de anul viitor.

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la întâlnire. 2, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la întâlnire. 3, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la întâlnire. 4. Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la întâlnire.
Începutul paginii

26 iunie 2018

Întâlnirea Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la întâlnirea metodică.
Aspect de la întâlnirea metodică.

ÎNTÂLNIRE METODICĂ – TÎRGU MUREȘ

Participanți: (conf. listei de prezență)
1. Biblioteca Comunală Adămuș: Margareta Indreica
2. Biblioteca Municipală Târnăveni: Petruța Virca, Simona Pătru (2)
3. Biblioteca Comunală Crăiești: Olivia Boalcă
4. Biblioteca Comunală Ceuașu de Câmpie: Abrám Enikö
5. Biblioteca Comunală Gănești: Márton Edith
6. Biblioteca Orășenească Ungheni: Elena Man
7. Biblioteca Orășenească Miercurea Nirajului: Suba Gyöngyi
8. Biblioteca Comunală Bălăușeri: Szőcs Enikő
9. Biblioteca Județeană Mureș: Melania Suciu, metodist

Total 10 persoane.

Discuțiile au început cu proiectele: EduCaB, BaniIQ și Banii pe net, oportunitățile de activități și dezvoltare pe care le oferă. La Adămuș se pare că cele două proiecte de educației financiară au succes.

Colegelor care au parcurs în întregime cursul „Prelucrarea documentelor de bibliotecă”, desfășurat în cadrul întâlnirilor metodice de pe parcursul anilor 2016-2017, le-au fost oferite certificatele de participare și competențe dobândite în cadrul pregătirii profesionale continue.

S-a discutat pe scurt despre statistica de bibliotecă, importanța ei, utilitatea statisticii zilnice de bibliotecă și de transmitere a datelor statistice solicitate de autorități, corecte și complete. S-a făcut o scurtă inițiere în programul Excel, specializat în organizarea datelor în liste și calcul tabelar.

Având în vedere complexitatea programului Excel și a faptului că multe baze de date sunt structurate în acest fel, precum și a faptului că este un program foarte util în bibliotecile mici, s-a considerat necesar să ținem un curs de lucru cu baze de date tip liste și calcul tabelar, cu începere de anul viitor.

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 2, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 3, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 4, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 5, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 6, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire
Începutul paginii

5 octombrie 2018

Întâlnirea Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la întâlnirea metodică.
Aspect de la întâlnirea metodică.

ÎNTÂLNIRE METODICĂ – TÎRGU MUREȘ

În data de 5 octombrie s-a desfășurat, un atelier de propagandă, susținut de Mediawise, organizație parteneră EduCaB, la sediul Bibliotecii Județene Mureș, la American Corner, pe baza unui acord de parteneriat. Atelierul s-a adresat bibliotecarilor din județul Mureș, iar activitatea a fost organizată prin compartimentul metodic.

„Laborator de propagandă: tu știi să o recunoști” este un atelier util într-o lume supra-saturată de informație și acces ușor la diverse platforme de socializare online.

La atelier, bibliotecarii au învățat cum să recunoască propaganda vizuală contemporană, ce tehnici de comunicare folosește și cât contează contextul publicării unui mesaj de propagandă atunci când îi analizăm impactul. Atelierul abordează propaganda și dezinformarea în context electoral, dar și propaganda în registrul naționalist, cultivă gândirea critică și abordează propaganda din perspectivă contemporană și mai puțin istorică.

Platforma MindoverMedia este o unealtă de învățare gratuită, care poate fi folosită de către profesori și bibliotecari la clasă sau la bibliotecă.

După atelier, bibliotecarii vor putea să pună în practică cele învățate la bibliotecă.

La atelier au participat 14 bibliotecari din bibliotecile publice din județul Mureș, care l-au considerat interesant și util pentru activitățile viitoare.

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 2, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 3, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 4, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 5, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 6, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 7. Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire
Începutul paginii

20 decembrie 2018

Întâlnirea Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la întâlnirea metodică.
Aspect de la întâlnirea metodică.

COLOCVIU PROFESIONAL – TÎRGU MUREȘ

 

Colocviul profesional din anul acesta s-a desfășurat marți, 20 noiembrie, sub auspiciile Zilelor Bibliotecii Județene Mureș „Philobiblon mureșean”. Au participat 28 de bibliotecare și bibliotecari din bibliotecile publice și școlare din județ.

Ne-au onorat cu prezența și au susținut prezentări deosebite: domnul Dimitrie Poptămaș, fost director al Bibliotecii Județene Mureș și președinte al Fundației „Vasile Netea” și Diana Suciu studentă la canto clasic, anul I de masterat la Facultatea de Muzică din carul Universității Transilvania din Brașov.

Programul pregătit pentru colegii din județ a fost interesant, variat și bine apreciat.

A fost lansat nr. 7 al revistei „Biblioteci mureșene”, realizat de Melania Suciu. Au colaborat la realizarea acestui număr: Diana Suciu, studentă la canto clasic, anul I de masterat la Facultatea de Muzică din carul Universității Transilvania din Brașov; Kovács-G. György, Doina Vanca și Maria Merdar de la Biblioteca Județeană Mureș; Anca Ciotloș de la Biblioteca Comunală Albești; Margareta Indreica de la Biblioteca Comunală Adămuș și Emilia Aldea de la Biblioteca Municipală Târnăveni. Web-design-ul a fost asigurat de Alexandru Tcaciuc.

Privitor la proiectele implementate în județ de Biblioteca Județeană Mureș, au fost premiate de către metodist: Anca Ciotloș de la Biblioteca Comunală Albești pentru implicarea susținută în proiectul EduCaB și Margareta Indreica de la Biblioteca Comunală Adămuș pentru activitatea de educație financiară în comunitate prin proiectele BaniIQ și Banii pe net.

Sub genericul „Să ne cunoaștem personalitățile” au fost evocați: - Vasile Netea – prezentare susținută de domnul Dimitrie Poptămaș; - Simion C. Mândrescu - prezentare de Doina Vanca, bibliotecară la „American Corner”, compartiment al Bibliotecii Județene Mureș; - Bolyai Janos și Farkas - Kovacs György, conservator la Biblioteca Teleki-Bolyai; - Pr. Ilie Moldovan - prezentare de Anca Ciotloș, Biblioteca Comunală Albești; - Pompei Hărășteanu, bas român de renume internațional; prezentare susținută de Diana Suciu, studentă la canto clasic, anul I de masterat la Facultatea de Muzică din carul Universității Transilvania din Brașov.

Indira Toderel, șef birou informare și relații publice a prezentat „Marea Unire în presa vremii”, proiect prin care, pe site-ul web al instituției pot fi vizualizate aparițiile zilnice a trei publicații din anul 1918: Unirea, Ellenör și La Roumanie.

Întâlnirea din cadrul colocviului profesional s-a încheiat cu informații despre activitatea ANBPR și despre conferința asociației, organizată la Alba Iulia în prima jumătate a lunii noiembrie. Despre acestea ne-a vorbit Ramona Bândilă, președinta Filialei Mureș a ANBPR.

Melania Suciu, metodist

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 2, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 3, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 4, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 5, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 6, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 7, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 8, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 9, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 10, Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire 11. Biblioteca Județeană Mureș-Întâlnire metodică Aspect de la întâlnire
Începutul paginii

©2017 Biblioteca Județeană Mureș - Maros Megyei Könyvtár