Lansarea volumului „Oameni de ştiinţă mureşeni” de Ana Todea, Fülöp Mária, Monica Avram

Lansarea volumului „Oameni de ştiinţă mureşeni” de Ana Todea, Fülöp Mária, Monica Avram

Miercuri 23 februarie, la Librăria „Romulus Guga” din Târgu Mureș a găzduit, începând de la ora 17, lansare volumului „OAMENI DE ȘTIINȚA MUREȘENI – DICȚIONAR BIOBIBLIOGRAFIC”, apărut în editarea și regia Bibliotecii Județene Mureș, autoare fiind bibliotecarele Ana Todea, Fülöp Mária și Monica Avram. Au prezentat domnii: prof.univ.dr. Berdj Așgian- membru al Academiei de Științe Medicale, dr. Emil Silvaș- membru al Academiei de Științe Agricole, prof. Fülöp Géza – chimist-informatician. Coordonatori au fost domnii Dimitrie Poptămaș- directorul Bibliotecii Județene Mureș și Ioan Oprea – directorul Librăriei „Romulus Guga”.

 

Lansarea volumului „Oameni de ştiinţă mureşeni” de Ana Todea, Fülöp Mária, Monica Avram
Vezi semnalul din cotidianul Cuvântul liber

 

Volumul Oameni de ştiinţă mureşeni şi-a asumat un demers recuperatoriu faţă de ceea ce reprezintă trecutul şi prezentul ştiinţific cu sonoritate mureşeană. Iniţiativa a aparţinut compartimentului de informare bibliografică din cadrul Bibliotecii Judeţene Mureş, prelungind contribuţii anterioare cu încărcătură bibliografică ale acestei instituţii. Cele trei autoare, Ana Todea, Fülöp Mária şi Monica Avram, au ataşat experienţa anterioară de temeinicia muncii în echipă, într-o instituţie de cultură.

Gestul lor editorial demonstrează o dată în plus importanţa bibliotecii ca „depozitară a memoriei comunităţii.” Iniţiativa reflectă, am putea spune, o solidaritate regională în dezvăluirea acelor biografii de excepţie care au marcat locul. Instrument de lucru în documentarea primară a cercetătorilor, dicţionarul Oameni de ştiinţă mureşeni oferă informaţii consistente pentru cei care aspiră la cunoaşterea unor variate domenii din cadrul ştiinţelor exacte şi aplicate: medicină, farmacie, biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, fizică, chimie, geologie, astronomie, tehnică şi agricultură. Munca migăloasă de anchetatoare ale unor destine trecute şi congenere le-a alăturat pe colegele noastre şi de iniţiative similare venite din alte judeţe.

 

Lansarea volumului „Oameni de ştiinţă mureşeni” de Ana Todea, Fülöp Mária, Monica Avram
Coperta volumului

O astfel de tentativă culturală recuperatorie, care însumează 436 de pagini, ascunde în sine seriozitatea documentării, a chestionării – în cazul personalităţilor a căror activitate este încă parte din istoria recentă, asociate cu meticulozitatea ordonării informaţiilor. Ne sunt astfel oferite coordonatele esenţiale ale unor biografii, parcursul şcolar, imaginea studiilor universitare în ţară sau străinătate, ca şi experienţe concentraţionare neştiute, umbrite până acum de modestia eroilor. Adiacent, apare un cursus honorum în cazul fiecărei personalităţi înscrise în acest volum, ca şi temele de cercetare, stagii de documentare, colocvii formative, cărţile şi studiile publicate, alături de referinţele bibliografice. Ni se oferă astfel, din însumarea sutelor de biografii, o imagine complexă a ceea ce reprezintă trecutul şi prezentul ştiinţific al spaţiului mureşean, ca şi justificarea funcţionării unui compartiment de informare bibliografică în cadrul bibliotecii judeţene.

Cu siguranţă, o astfel de lucrare este oricând perfectibilă, în condiţiile în care biografia este supusă legilor fragile ale vieţii şi poate suferi oricând neaşteptate mutaţii. Este şi convingerea autoarelor, exprimată clar în Lămuririle introductive ale doamnei Ana Todea.

Rămâne însă semnificaţia unui atare dicţionar în migăloasa documentare pentru diferite teme de cercetare. De asemenea, semnalăm şi intuiţia inspirată a completărilor viitoare printr-o lucrare care să însumeze personalităţi din celelalte domenii, necuprinse în acest volum, axate în principal asupra sferei socio-umane. Am avea astfel o imagine exactă despre aportul ştiinţific mureşean la creaţia naţională şi universală, dincolo de orice barieră etnică şi lingvistică.

Încheiem această notă editorială nu fără a adăuga că lucrarea Oameni de ştiinţă mureşeni va rămâne cu siguranţă un reper important pentru munca de bibliotecar, atât pentru experimentatele şi dedicatele bibliotecare Fülöp Mária şi Ana Todea, cât şi pentru Monica Avram, o tânără prezenţă în universul bibliotecii judeţene.

 

Articole similare