Imagine Antet

Biblioteca Județeană Mureș - Compartimentul metodic

Vezi și întâlnirile metodice din anii: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
Anunțuri
Metodica Biblioteca Județeană Mureș Compartimentul metodic - dr. Melania Suciu.
Compartimentul metodic - Melania Suciu.

Compartimentul metodic

Biblioteca este un templu cultural care își deschide porțile cu cheia curiozității intelectuale.

Metodica Biblioteca Județeană Mureș Compartimentul metodic - dr. Melania Suciu.

O bibliotecă deschisă se lasă interogată de acei oameni care știu să dea frâu liber dragostei de carte și încearcă să-și cristalizeze destinul cultural și existențial în preajma cărților, în atmosfera prietenoasă și binevoitoare a informațiilor valoroase.

Compartimentul metodic este deservit de un bibliotecar-metodist care asigură îndrumarea metodică, acordă asistență de specialitate și consiliere biblioteconomică bibliotecarilor din bibliotecile publice din județul Mureș.

Județul Mureș are o bibliotecă județeană, 3 biblioteci municipale, 7 orășenești și în cele 91 de comune funcționează 30 de biblioteci cu bibliotecar cu normă întreagă, 11 cu jumătate de normă, 10 în care bibliotecarul are sfert de normă sau este angajat cu indemnizație, convenție civilă sau are 2 ore pe zi atribuite prin fișa postului, iar în 40 de comune nu există bibliotecă funcțională.

 

Înapoi
alte imagini:
Începutul paginii

Vizitați
Biblioteca Județeană Mureș
Catalogul public
Catalogul fondului tradițional
Biblioteca Digitală
Biblioteci publice din județul Mureș;
E-mail
HartaBibliotecilor Biblioteca Județeană Mureș Bibliotecile publice din județ
Bibliotecile publice din județ

Situația bibliotecilor publice din județ este reflectată pe harta alăturată.

În urma discuțiilor cu bibliotecarii, prelucrării datelor chestionarului, a schimbului de informații și experiență cu bibliotecarii-metodiști din alte biblioteci județene se conturează următoarea strategie privind modul de desfășurare a activității metodice pe viitor:

 • organizarea activității centre metodice în judeţ;
 • organizarea de colovii profesionale şi seminarii cu bibliotecarii din judeţ, la sediul bibliotecii judeţene şi în centrele metodice;
 • rapoarte de evaluare a activităţii şi planuri de dezvoltare a bibliotecilor din judeţ (rolul lor și discuții pe baza centralizării datelor).

Contact: Melania Suciu, Telefon: 0265-262631 int.13 sau0724-374853,0722-264540, e-mail: [email protected]

CENTRE METODICE

Activitatea în centre metodice se va desfășura după următorul program:

 • Ianuarie - nu se organizează întâlniri metodice;
 • Februarie - întâlnire metodică la Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Reghin;
 • Martie - întâlnire metodică la Biblioteca Comunală Deda / Răstolița
 • Aprilie - colocviu profesional la Biblioteca Județeană Mureș;
 • Mai - întâlnire metodică la Biblioteca Municipală „Zaharia Boiu” din Sighișoara;
 • Iunie - întâlnire metodică la Biblioteca Județeană Mureș, Tg.-Mureș;
 • Iulie - nu se organizează întâlniri metodice;
 • August - nu se organizează întâlniri metodice;
 • Septembrie/Octombrie - întâlnire metodică la Biblioteca Orășenească Luduș / Iernut;
 • Octombrie - întâlnire metodică la Biblioteca Comunală Fântânele;
 • Noiembrie - colocviu profesional la Biblioteca Județeană Mureș;
 • Decembrie - nu se organizează întâlniri metodice.

Întâlnirile metodice din martie și septembrie/octombrie se vor desfășura alternativ în cele două locații, urmând a decide împreună dacă rămân amândouă sau doar una dintre ele.

Repartizarea bibliotecilor pe centre metodice

Înapoi
alte imagini:
Începutul paginii
Activități marcante
Inaugurarea Biblioteca Județeană Mureș Biblioteca comunală Adămuș
Inaugurarea BIBLIONET.
11.11.2010.
Biblioteca comunală Adămuș
Inaugurarea BIBLIONET.

BIBLIONET Mureș

Activitatea de coordonare a programul Biblionet în judeţul Mureş a presupus vizitarea bibliotecilor vizate, evaluarea acestora privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și discuțiile purtate cu autoritățile locale pentru a-i convinge să sprijine acest program din toate punctele de vedere, scoțând în vedere avantajele includerii în program a bibliotecilor și anume dotarea cu echipamente a fiecărei biblioteci incluse în program și pregătirea bibliotecarilor prin intermeiul a două cursuri, care să le permită utilizarea echipamentelor precum și dezvoltarea serviciilor de bibliotecă.

Lansarea acestui program în câteva din bibliotecile cuprinse în program a fost un eveniment deosebit în cadrul comunității din localitatea în cauză, evenimentul reunind în spațiul bibliotecii bibliotecari din județ, membri ai comunității, autorități locale.

În perioada 19-25 februarie 2012 s-a desfășurat vizita de studiu în Polonia a 16 coordonatori județeni Biblionet, însoțiți de doi reprezentanți ai fundației IREX, vizită în cadrul căreia s-au remarcat atât asemănările cât și deosebirile dintre modul de organizare a sistemului de biblioteci publice, asociației profesionale și modul de implementare a programului Global Libraries.

Aceste aspecte sunt relevate în prezentările alăturate.

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Județeană Mureș Lansarea oficială a programului BIBLIONET la Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” Sărmașu
în imagine de la stânga spre dreapta:
Dinuca Burian, Biblioteca Orășenească Sărmașu-bibliotecar, Melania Suciu, Biblioteca Județeană Mureș-coordonatorul proiectului "Biblionet" pe județul Mureș, Monica Avram-directoarea Bibliotecii Județene Mureș, Paul Baran-directorul IREX România, Ioan Mocean-primarul orașului Sărmașu, Ioan Chirteș-vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, Nicolae Băciuț, directorul DJCPCN Mureș.
2, Biblioteca Județeană Mureș Lansarea oficială a programului BIBLIONET la Biblioteca Municipală Târnăveni
în imagine Melania Suciu, Biblioteca Județeană Mureș-coordonatorul proiectului "Biblionet" pe județul Mureș și Gheorghe Moldovan -Șeful Bibliotecii Municipale Târnăveni în prezența copiilor participanți la eveniment.
3, Biblioteca Județeană Mureș Lansarea oficială a programului BIBLIONET la Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” Sărmașu,
participanți la eveniment.
4, Biblioteca Județeană Mureș Lansarea oficială a programului BIBLIONET la Biblioteca Orășenească Luduș. 5, Biblioteca Județeană Mureș Discurs la inaugurarea programului BIBLIONET la Biblioteca Orășenească Iernut.
În imagine de la stânga spre dreapta:
Magdalena Fall bibliotecară, Monica Avram-directoarea Bibliotecii Județene Mureș, Nicoară Ioan-primarul orașului Iernut
și Melania Suciu-coordonatorul programului BIBLIONET pe județul Mureș.
6. Biblioteca Județeană Mureș Biblioteca Comunală Gurghiu-lansarea oficială a programului BIBLIONET.
Ședința festivă. În imagine de la stânga spre dreapta:
Melania Suciu, Biblioteca Județeană Mureș-coordonatorul proiectului "Biblionet" pe județul Mureș, Nicolae Băciuț, directorul DJCPCN Mureș, Monica Avram-directoarea Bibliotecii Județene Mureș,
Lucia Precup-bibliotecară și Laurenţiu-Dumitru Boar-primarul comunei Gurghiu.
Începutul paginii
InaugurareaBiblioteca Județeană Mureș Aniversarea a 65 de ani de la înființarea bibliotecii din Iernut
Aniversarea a 65 de ani de la înființarea bibliotecii
din Iernut

IERNUT la an aniversar

Am participat în data de 2 martie 2018 la evenimentele care au avut loc cu ocazia aniversării a 65 de ani de la înființarea bibliotecii din Iernut, la invitația colegei noastre, bibliotecara Dana Gurghian.

Ne bucurăm când au loc evenimente deosebite în bibliotecile din județ.

E mare lucru că mai sunt locuri unde se desfășoară activități deosebite, atât specifice bibliotecii cât și evenimente culturale.

Bibliotecara din Iernut este foarte activă, mereu prezentă la activitățile organizate de Compartimentul metodic și la proiectele implementate de Biblioteca Județeană Mureș.

La mulți ani Bibliotecii Orășenești Iernut și bibliotecarei care face cinste instituției aniversate.

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Județeană Mureș Aniversarea a 65 de ani de la înființarea bibliotecii din Iernut 2, Biblioteca Județeană Mureș Aniversarea a 65 de ani de la înființarea bibliotecii din Iernut 3, Biblioteca Județeană Mureș Aniversarea a 65 de ani de la înființarea bibliotecii din Iernut. 4, Biblioteca Județeană Mureș Aniversarea a 65 de ani de la înființarea bibliotecii din Iernut 5, Biblioteca Județeană Mureș Aniversarea a 65 de ani de la înființarea bibliotecii din Iernut 6, Biblioteca Județeană Mureș Aniversarea a 65 de ani de la înființarea bibliotecii din Iernut 7, Biblioteca Județeană Mureș Aniversarea a 65 de ani de la înființarea bibliotecii din Iernut 8, Biblioteca Județeană Mureș Aniversarea a 65 de ani de la înființarea bibliotecii din Iernut 9, Biblioteca Județeană Mureș Aniversarea a 65 de ani de la înființarea bibliotecii din Iernut 10, Biblioteca Județeană Mureș Aniversarea a 65 de ani de la înființarea bibliotecii din Iernut 11. Biblioteca Județeană Mureș Aniversarea a 65 de ani de la înființarea bibliotecii din Iernut
Începutul paginii
InaugurareaBiblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare
Aspect de la manifestare

Biblioteca comunală IBĂNEȘTI-Concurs de poezie

În data de 14 mai, ca urmare a invitației primite, am participat la concursul de poezie patriotică „Sunt suflet în sufletul neamului meu”, ediția a II-a, organizat de Nicoleta Man, bibliotecara bibliotecii publice din localitate.

La concurs au participat elevi de la școlile din Ibănești, Reghin și Sărmașu.

Juriul a fost alcătuit din Monoca Avram, directoarea Bibliotecii Județene Mureș, Florin Bengean, directorul Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din Reghin și Dimitrie Poptămaș.

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 2, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 3, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 4, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 5, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 6, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 7, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 8, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 9, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 10, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 11, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 12, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 13, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 14, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 15, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 16, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 17, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 18, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 19, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 20, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 21, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 22, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 23, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 24, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 25, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare 26. Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare
Începutul paginii
Discuții Biblioteca Județeană Mureș - Secția pentru copii Îndrumare metodică la
Biblioteca Orășenească Miercurea Nirajului.
Îndrumare metodică la
Biblioteca Orășenească Miercurea Nirajului.

Îndrumare metodică

Îndrumarea metodică rezidă din atribuțiile biblotecii județene, de for metodic pentru bibliotecile publice din județ. În acest sens îndrumarea metodică a bibliotecarilor de pe aria județului are în vedere:

 • sprijinirea pentru completarea colecţiilor prin repartizarea publicaţiilor primite de la Ministerul Culturii şi din diverse donaţii și asistență privind organizarea și comunicare a colecțiilor
 • asistarea în folosirea calculatoarelor şi a altor echipamente electronice utile pentru comunicare între bibliotecari;
 • elaborarea de materiale metodice diverse care să vină în sprijinul informării și formării bibliotecarilor și consilerea lor privitor la realizarea de materiale pentru mediatizarea colecțiilor, organizarea și promovarea diverselor activităţi culturale, și modul de utilizare a echipamentelor electronice pentru îmbunătățirea și diversificarea modului de realizare și desfășurare a activităților specifice;
 • coordonarea activităţilor culturale ale bibliotecarilor din teritoriu;
 • îndrumarea şi sprijinirea bibliotecilor din judeţ pentru realizarea unor instrumente de informare optime şi eficiente, pentru diversificarea și diversificarea serviciilor;
 • transmiterea, centralizarea și prelucrarea indicilor statistici de performanţă şi activitete a bibliotecilor la nivel de judeţ;
 • asistarea şi îndrumarea privind participarea la programe de pregătire şi dezvoltare profesionlă, locale şi naţionale;
 • sprijin pentru consolidarea statutului bibliotecarilor în judeţ şi dezvoltarea bibliotecilor publice;
 • asistenţă în scrierea și implementarea proiectelor;
 • realizarea de legaturi cu şi între diverse instituţii din judeţ şi din ţară, şi bibliotecile din sfera de competnţă;
 • organizarea colocviilor profesionale bianuale și a întrunirilor metodice periodice regionale și a dezbaterilor profesionale.
Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Județeană Mureș Îndrumare metodică la
Biblioteca Comunală Răstolița
2, Biblioteca Județeană Mureș Îndrumare metodică la
Biblioteca Orășenească Iernut
3. Biblioteca Județeană Mureș Îndrumare metodică la
Biblioteca Comunală Lunca Bradului
Începutul paginii

Informații utile:

Informații

Tip
fișier
Titlu Observații Mărime
 
PDF Servicii pentru comunitate  
5060 Kb
PDF Cum să faci o prezentare de succes...  
320 Kb

 

Manuale:

Manuale

Tip
fișier
Titlu Observații Mărime
PDF Gestiunea de bibliotecă  
2015 Kb
PDF Prelucrarea documentelor - curs  
1500 Kb
PDF Curs Microsoft Excel  
1300 Kb
       

 

Formulare utile:

Formulare utile

Tip
fișier
Titlu Observații Mărime
Word   Plan de acţiuni biblioteci  
55 Kb
Word   Raport de activitate biblioteci  
27,5 Kb
Excel   Evidenta activitatii zilnice tipizat - formule tipizate
163 Kb
  PDF RMF tipizate
74,5 Kb
  PDF Registru inscriere utilizatori tipizate
27,5 Kb
Excel PDF Registru Inventar tipizate
30 Kb
  PDF Tabela de autori tipizate  

Linkuri utile:

 

Înapoi
 
Începutul paginii
Prezentări

 

Înapoi
 
Începutul paginii

©2017 Biblioteca Județeană Mureș - Maros Megyei Könyvtár