ABR - Asociația Bibliotecarilor din România

[Fragmente - pag 225-256] Tratat de Biblioteconomie Volumul II, Partea a II-a

Marinescu Nicoleta, Sistemul de cataloage de bibliotecă
Tratat de biblioteconomie
Coperta - Tratat Biblioteconomie Vol II, partea II-a - Fragmente
" Volumul II (partea a II-a) al Tratatului de Biblioteconomie continua prezentarea tehnicilor fundamentale de biblioteconomie începute în partea I-a. Sunt cuprinse aici teme de larg interes: indexarea și comunicarea documentelor; sisteme standarizate de control bibliografic; prezervare; conservare, restaurare; utilizatorii biblitecii; evaluarea și statistica de biblioteca, etc (...) "

Apariția originalului: 2016, Limba: română;
Publicarea în: Colecția Biblioteca ABR, 28;
Editura: ABR, București;
Tratat de bibioteconomie;

Coordonator: prof. univ. Mircea Regneală;
Redactor: Drd. Bogdan Jugănaru (Biblioteca Academiei Române);
Tehnoredactor: Florin Nistor (Biblioteca Națională a României);
Coperta: Constantin Aurelian Popovici (Biblioteca Națională a României).
Multiplii autori.

ISBN 978-606-93535-3-0
02(035)

 

Articole similare